Inglasning av balkonger - vårkampanjerna har dragit igång

22 april 2021 Just nu så får vi alla diverse erbjudanden om bl a inglasning av balkonger och uteplatser i våra brevlådor. Vissa ser ut som säljaren varit i kontakt med föreningen och inlett samarbete - vilket vi inte har.
Bild på inglasad balkong

Tänk på att inglasning av balkonger kräver godkännande av styrelsen och att det bl a finns krav på brandklassning.Läs mer om detta här...

Vi har noterat att även i år så är säljarna på gång med ibland relativt offensiv marknadsföring och försäljning.Just nu cirkulerar bl a ett blad som pekar på att man gör en gemensam beställning för att kunna erbjuda fördelaktiga priser. Det är inget som föreningen är inblandad i och det är varje bostadsrättsinnehavares ansvar att bygglov, ansökan till föreningen mm.. finns på plats innan eventuellt arbete med inglasning påbörjas.