Kallelse Årsstämma - Tryckfelsnisse hälsade på

27 april 2021 Kallelsen och föredragningslistan för årets stämma hade påhälsning av Tryckfelsnisse. NU är det korrigerat här på hemsidan - men i det som delades ut i brevlådorna finns felet kvar.
Klipp på kallelse - huvud på dokumentet

På sidan ett i dokumentet stod - "Tillsammans med denna handling utdelas årsredovisning för verksamhetsåret 2019"

Ska ju självklart vara "Tillsammans med denna handling utdelas årsredovisning för verksamhetsåret 2020"