Föreningen beviljas 80 miljoner kronor i stöd!

29 november 2022 Fantastiska nyheter; föreningen beviljas "Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus" om totalt 80 miljoner kronor.

Det var nästa ett år sedan föreningen ansökte om bidraget som utlystes hos Boverket, och nu har vi fått besked om att bidraget beviljas. Stödet finansierar upp till 50 % av kostnader för att energieffektivisera bostadshusen och för oss omfattar stödet tre åtgärder:

  • Byte av fönster
  • Solceller
  • Temperaturmätare i bostäder och smart styrning av värmen

Mer information kommer på medlemsmötet den 8 december samt i kommande informationsutskick.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus finansieras genom medel från Europeiska unionen. För den som är intresserad av att läsa om stödet finns information här på Boverkets hemsida.

 ´Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU´

Brf Gräslöken beviljas 80 mkr i stöd till energieffektivisering

Till nyhetslistan