Slutbesiktning av dörrar

05 december 2022 Den 12-13 december kommer slutbesiktning att ske i dörrbytesprojektet.
Ny lägenhetsdörr

Vid slutbesiktningen kommer dörrarna på ett antal hus att besiktigas. Eventuella fel kommer sedan att åtgärdas på alla dörrar.

Alla felanmälan som föreningen har fått in gällande dörrarna har vidarebefordrats till entreprenören. På grund av sjukdom har återkoppling och åtgärd från entreprenören dröjt. 


Till nyhetslistan