Protokoll från Föreningsstämman - tillgängligt på Mitt HSB

22 juni 2022 Nu är protokollet från årets föreningsstämma justerat och klart. Du kan hitta det på "Mitt HSB" under "Mina dokument".
Bild på ordförandeklubba

Protokollet från årets föreningsstämma är nu efter signering av stämmoordförande, sekreterare och de stämmovalda justeringspersonerna klart och har laddats upp på "Mitt HSB" - där du hittar alla dokument som enbart delas med medlemmar i föreningen.

Loggar in på "Mitt HSB" gör du här - antingen med loginuppgifter eller med Mobilt BankID.