Uppdatering angående gymmet

09 september 2021 Brandsäkerhetsbesiktningen är genomförd men kontroll av utrustningen återstår.

Under brandsäkerhetsbesiktningen påträffades några brister som håller på att åtgärdas. Främst handlar det om att det ska finnas framkomliga utrymningsvägar. Två maskiner var tvungna att flyttas bort för att uppfylla brandsäkerhetskraven.

Vad gäller säkerhetskontroll av utrustningen har företaget som skulle utföra denna skjutit upp tillfället två gånger på grund av sjukdom. Nu försöker vi så snabbt som möjligt hitta en annan firma som kan kontrollera att utrustningen är säker innan vi tar gymmet i bruk igen.

Bild som visar gymlokal och utrustning

Till nyhetslistan