Gräslöksbladet 2, 2023, kösystem laddplatser

29 juni 2023 Nu finns Gräslöksbladet nr 2 2023 att läsa här på hemsidan. I bladet beskrivs bl a de projekt som pågår under sommaren och hösten. De nya köerna som skapas för parkeringar med laddplatser kommer att informeras om i samband med att de tas i bruk.

Ett nytt nummer av Gräslöksbladet har nu landat i våra brevlådor och finns också att läsa här på hemsidan.

I detta innehållsrika Gräslöksblad finns information om allt från ny styrelse till pågårnde projekt och den föreningsdag som går av stapeln i augusti.

För de som idag står på p-platser eller i garage där laddboxar monterats men som inte avser att ladda någon bil där så kommer ingen förändring att ske. Då vi nu skapar 293 laddplatser runt om i föreningen så räknar vi med att de som har behov av att ladda kan göra det och övriga skall kunna behålla sina platser även om det så klart kommer att bli ett intresse för att byta med varandra.

Mer information om köhanteringen och avgifter för laddplatser mm.. kommer så snart hela systemet är redo för driftsättning. Klart är dock att de som inte har behov av laddplatsen som nu monterats på den hyrda platsen inte kommer att få någon förändrad avgift i nuläget.

PS. Har du inte fått ett Gräslöksblad i brevlådan kan du hämta det här eller i Servicehus 3, Tvättstugeentrén.


Till nyhetslistan