Intervju med valberedningen - så här jobbar de fram till årsstämman i maj!

28 januari 2021 Valberedningen gör just nu ett mycket viktigt jobb för alla medlemmar i föreningen då de söker kandidater till bl a styrelsen som skall väljas. Hör vad Johanna och Sindy har att berätta om sitt arbete.
Var vänlig att tillåta marknadsföring-cookies för att titta på denna video.
Bild ur videon på Johanna Honkkanen

 Vid årsstämman väljs varje år ett antal ledamöter och suppleanter till styrelsen dessutom väljs revisorer och valberedning. 

För att säkerställa kontinuitet så väljs inte alla om vid samma årsstämma utan mandatperioderna ligger "omlott" så att det alltid är några som överlappar. I dagsläget finns det också vakanser i styrelsen så det är inte bara omval och nyval på besatta poster utan också komplettering som är aktuell. Just nu består styrelsen av 7 ordinarie och 2 suppleanter men kan enligt stadgarna utökas till 11 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

Tips och förslag

Hjälp valberedningen genom att tipsa om kandidater eller genom att engagera dig själv i föreningens arbete. Tips och förslag kan du lämna i detta formulär...

ZOOM-träffar med valberedningen

Förra året genomförde valberedningen ett par cafékvällar för att föra dialog med medlemmarna om förtroendeposterna i föreningen och i år genomförs dessa via ZOOM som online aktiviteter.

Här hittar du tider och länkar samt telefonnummer om du vill delta via vanlig telefon:

Lördag 6 februari kl 11.00

Tisdag 16 februari kl 19.00

Engagera dig i arbetsgrupper och aktiviteter

Gräslöken är ju en stor förening med massor med aktiviteter och pågående projekt så förutom förtroendevalda roller så behövs många huvuden och händer för de olika aktiviteterna. Hör gärna av dig om du vill delta på något sätt eller om du har idéer om nya aktiviteter som du vill sätta igång.

valberedningen@grasloken.se

 Till videoklippet...


Till nyhetslistan