Medlemsenkät

25 april 2024 Var med och tyck till om hur vi ska ha det i föreningen genom medlemsenkäten! Information om hur du svarar på enkäten finns i Infobladet som delas ut i helgen.

Senast föreningen genomförde en medlemsenkät var år 2021 och sedan dess har mycket hänt; både i föreningen som har färdigställt stora underhålls- och energieffektiviseringsprojekt, samt i vår omvärld med ökade priser och räntekostnader. Förra enkäten gav styrelsen en bra bild av vad medlemmarna tycker är mer eller mindre prioriterat och i denna enkät har vi lagt till några aktuella frågor.


Till nyhetslistan