Korta strömavbrott!

21 november 2022 Under en period framöver kommer Vattenfall att byta elmätare i föreningens hus.
Korta strömavbrott

Regeringen har beslutat att samtliga Sveriges elmätare ska uppfylla nya funktionskrav, därav byter Vattenfall sina elmätare hos oss.

Föreningen har ingen del i detta projekt och har EJ fått någon tidplan, därför har ni inte fått någon information från föreningen.

Eltel Networks handhar bytet, de jobbar både kvällar och helger. Inför bytet kommer de att sättta upp en avisering på trapphusets entréport. Strömmen kommer att brytas i huset och det kommer att bli mörkt i din lägenhet en kort stund. Ingen förvarning ges så var redo med ficklampa.

Har du funderingar kring bytet så har de lagt ut frågor och svar på sin hemsida. Se : Mätarbyte | Vattenfall Eldistribution