Styrelsens årliga rundvandring - 23 april

21 april 2023 I arbetsordningen för styrelsen i Brf Gräslöken finne en mötespunkt som genomförs en gång per år - "Besiktning av boendemiljön". I år sker detta den 23 april klockan 10.00-14.00

Styrelsen samlas för en rundvandring inom föreningens område och kommer att gå runt under några timmar för en besiktning av boendemiljön. Vid denna besiktning ges styrelsemedlemmarna en möjlighet att se status på allt från växtlighet, parkeringar, lekplatser till byggnader och anläggningar. Kort sagt hela vår boendemiljö.

Denna besiktning är inte en uppföljning av de nya föreskrifterna för uteplatser. Den uppföljningen kommer att genomföras av förvaltningen senare i vår/sommar och kommer att informeras om i förväg.

 "Boendemiljön inom Brf Gräslöken är viktig för alla våra medlemmar, det har tidigare enkäter visat och inte minst det engagemang som många medlemmar visar genom förslag och kontakter med styrelse och förvaltning. I år kommer styrelsen bland annat att titta på de "genvägar" som används inom området och naturligtvis växtlgheten där vi får in en del synpunkter och förslag." berättar Kenneth OE Sundin, föreningens vice ordförande. 


Till nyhetslistan