Snickarverkstaden har öppnat

14 september 2021 Välkommen att besöka snickarverkstaden igen, för att arbeta med dina hobbyprojekt

Snickarverkstaden finns i servicehus 2, tvättstugeingången.

I lokalen finns snickarbänk. Övrig utrustning och material tar du med dig själv. 

Målerirummet som ligger i anslutning till snickarboden är stängt under stamrenoveringen. 

 

Mer info på: Snickarverkstad