Det går fort nu - allt för fort i vissa fall

22 november 2020 Tänk på att hålla en låg fart på innergårdarna - ibland går det allt för fort. För allas vår säkerhet så behöver vi se till att cyklar, bilar och andra fordon håller en mycket låg hastighet.

Vi får allt fler propåer om att det körs fort inne på våra gårdar. Det gäller naturligtvis alla oss boende i föreningen men inte minst också alla de leverantörer, taxi mfl.. som har skäl att öppna bommen och köra in. Några har också berättat om incidenter - men som lyckligtvis inte vållat någon skada.

Vi behöver hjälpas åt att se till att farten hålls nere och att vi har en trygg och säker miljö för lekande barn, gående och andra som vistas inom området. Påpeka gärna för de du ser köra fort att det inte är ok och att de utsätter andra för fara. 

I parkeringsföreskrifterna kan vi läsa om vad som gäller för att köra in på gårdarna:

"Körning av motorfordon in på gårdarna är endast tillåten vid av- och påstigning samt urlastning av tungt gods."

Tänk också på att hålla nere farten och ha uppsikt då du kommer per cykel, el-cykel eller el-scooter.