Elpriser

23 augusti 2022 Med anledning av fluktuerande elpriser och frågor från medlemmar kommer här information om föreningens elavtal.
Hus i glödlampa

Föreningen köper i dagsläget el från Vattenfall och har prissäkrat en viss andel av elförbrukningen för kommande år. Hur stor andel som är prissäkrat varierar mellan 80 % och 30 % fram till och med 2025. För resterande andel av elförbrukningen betalar föreningen ett rörligt pris. Det rörliga priset följer priset på Nordpool, den nordiska elbörsen. Här kan du se priser och statistik på Nordpool.


Priset som du som bostadsrättshavare betalar per kWh beräknas utifrån vad föreningen har haft för elkostnader. Vid senaste revideringen var det priset 1,74 kr/kWh och i detta ingår även elnätsavgiften (som du tidigare betalade till Vattenfall varje kvartal). Bedömt kommer föreningens kostnader för elen öka till 2-3 kr/kWh från årskiftet då vi enligt tidigare tecknat avtal går från 80 % prissäkrat till 30 % prissäkrat.


Det är i samband med stamrenoveringen av respektive lägenhet som föreningen tar över elavtalet. Fördelarna med detta är:


-Föreningen är en stor kund och har möjlighet att få lägre priser
-De fasta avgifterna blir lägre då lägenheternas alla avtal samlas ihop.
-Gemensamt elavtal är en förutsättning för att solceller på husens tak ska bli lönsamt. Installation av solceller kommer att bidra till minskade elkostnader för föreningen i framtiden.