Kallelse till årsstämman och medlemsenkät - delas ut på måndag 26 april i medlemmarnas brevlådor

25 april 2021 Nu är det mycket viktigt material på väg ut till dig som är medlem i Brf Gräslöken. Kallelse och underlagsmaterial till årsstämman och en medlemsenkät där du som medlem kan ge synpunkter och komma med idéer om hur verksamheten i föreningen kan utvecklas och förbättras.
Bild på Årsredovisningens första sida

Under fliken "Aktuellt" hittar du nu kallelsen till årsstämman med tillhörande underlag. Under "Aktuellt" kommer du nu löpande att kunna följa de frågor och svar som kompletterar underlaget inför omröstningen vid årsstämman. 

Då årsstämman i år, liksom ifjol, genomförs i form av poströstning blir det en viktig del för dig som medlem att kunna vara med och se hur verksamheten sköts och hur du vill att den hanteras framöver.

På samma sätt kommer enkätsvaren att sammanställas och presenteras här på hemsidan och också i kommande Infoblad/Gräslöksblad.

Gå till kallelse och material till Årsstämman här...

Gå till info om Enkät 2021 här...