Nu stänger föreningens inomhusaktiviteter

10 januari 2021 Med anledning av den nya pandemilagen och Fohms nya föreskrifter har ett hastigt påkallat styrelsebeslut tagits för vår verksamhet.
Bild covid 19

Den nya pandemilagen och föreskrifterna berör vår verksamhet genom begränsningar för gym, fritids- eller kulturverksamhet samt lokaler för tex fester och privata sammankomster och innebär att föreningen blir skyldig att säkerställa att begränsningarna hålls.

Med anledning av föreningens begränsade möjligheter att säkerställa att maxantalet på gymmet och övriga lokaler inte överskrids har styrelsen beslutat att;

samtliga Gräslöken Fritids inomhusverksamheter avbryts

  • Gymmet stängs. Samtliga behörigheter avslutas och inbetalda medel återbetalas med 65 kr / månad räknat fr o m 1 januari 2021.
  • Samlingslokalen stängs och möjlighet för bokning spärras
  • Bastun stängs och möjlighet för bokning spärras
  • Biblioteket stängs
  • Snickarboden stängs
  • Vävstugan stängs

Serviceinrättningar fungerar som vanligt

Förtydligande: servicelokaler (tvättstugor, soprum, övernattningsrum etcetera) berörs ej men skyltning om att visa hänsyn och hålla avstånd sätts upp.

Läs Infobladet om detta.

Läs mer om de olika besluten hos Folkhälsomyndigheten och Regeringen här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/butiker-gym-och-kopcentrum-maste-begransa-antalet-besokare/

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19; (folkhalsomyndigheten.se)

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster - Regeringen.se