Elstöd

24 februari 2023 Föreningen undersöker just nu förutsättningarna för hur elstödet kan hanteras. Ska föreningen ta emot och behålla utbetalningen, ska ersättningen för den individuella lägenhetsförbrukningen fördelas vidare eller ska den kommande el-avgiften reduceras?

Då föreningen hanteras som ett företag så innebär det att förbrukningen för de lägenheter som den 17 november 2022 fick elen genom föreningens gemensamt upphandlade avtal (IMD) ingår i skatteverkets hantering av elstöd för företag

Tidigast den 30 maj kommer föreningen ha möjlighet att ansöka om ersättning baserad på föreningens totala förbrukning mellan oktober 2021 till september 2022. När ett eventuellt elstöd kan vara utbetalt kan skatteverket idag inte svara på. Om och hur ett eventuellt elstöd ska hanteras är en fråga som styrelsen kommer återkomma med så fort alla förutsättningar är färdigutredda.

Faktorer som påverkar beslutet är bland annat kostnader och hur hanteringen påverkar föreningens gemensamma ekonomi. 

HSB ekonomiförvaltning som föreningen har anlitat för att administrera alla ekonomiska transaktioner har i media aviserat att kostnaderna för att administrera elstödet kan överstiga det faktiska stödet. För att eventuellt betala ut elstödet till respektive medlem behöver stödet räknas ut utifrån varje medlems individuella förbrukning och varje enskild medlems ersättning behöver på något sätt administreras och betalas ut. Hur en eventuell utbelning påverkar föreningens bokslut är heller inte klart och utreds just nu av förvaltning och revisorer. 

"Så fort vi har mer information om förutsättningarna så kommer vi informera i de vanliga kanalerna" säger vice ordf Kenneth OE Sundin som är sammankallande i styrelsens strategigrupp för ekonomi. 

 


Till nyhetslistan