Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer

15 maj 2023 Nedan finner ni en presentation av de personer som valberedningen föreslår för föreningens förtroendeuppdrag. På stämman tisdagen den 23 maj har du som medlem i Brf Gräslöken möjlighet att vara med och besluta om detta.
Stämma

 

Nya ledamöter till styrelsen  

Carolina Klövstedt  

Bor på: Kamomillgatan  

Ålder: 42 

Yrke/sysselsättning: Rektor 

Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag/förtroendeuppdrag: ledamot i Brf Gräslöken 1 år, suppleant 1 år  

Varför jag vill engagera mig: 

Jag engagaerar mig i Brf Gräslöken då jag tycker att det är ett spännande uppdrag att få vara med och tillsammans med vår förvaltare och alla medlemmar arbeta för en hållbar och trivsam boendemiljö för alla 

 

Ulrika Harg 

Bor på: Gräslöksgatan 6 

Ålder: 54 år 

Yrke/sysselsättning: Förvaltningsekonom på HSB Boservice i Uppland AB 

Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag/förtroendeuppdrag: 

Har varit styrelseledamot i en ideell förening som hjälper hemlösa i Uppsala, samt revisor i samma förening. 

Varför jag vill engagera mig: 

Det är en stor och välorganiserad förening med många olika projekt och som gör och har potential att göra mycket för medlemmarna. Tycker om att fånga upp och genomföra medlemmarnas önskan på bästa möjliga sätt. Samt att efter varit funktionär under 50-årsjubileumet fick jag en positiv bild av styrelsens arbete 

 

Charlie Lundin  

Bor på: Kamomillgatan  

Ålder:33 

Yrke/sysselsättning: teamledare försäkring  

Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag/förtroendeuppdrag: 2 år suppleant  

Varför jag vill engagera mig: 

Viktigt att engagera sig och bidra med tankar och idéer i föreningen, föreningens storlek gör att det blir väldigt utvecklande 

Omval till styrelsen  

 Jindrich Suk

Bor på: Kamomillgatan 19, lgh 265

Ålder: 33år

Yrke/sysselsättning: Glasmästare

Varför vill du engagera 

dig för föreningen: Tycker det är kul att påverka min omgivning, tycker det blir spännande att va med nu när vi kommer genomföra fönsterbyte. Vill hjälpa föreningen och styrelsen.

Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag/förtroendeuppdrag: 1 år som suppleant och 2år som ledamot hos HSB 53 gräslökens styrelse.

 

Suppleanter  

Anders Lindberg 

Bor på: Fänkålsgatan 11 LGH 1005 

Ålder: 78 år 

Yrke/sysselsättning : Pensionär  

Tidigare erfarenhet av styrelse-/förtroendeuppdrag : Ordförande i  Juniorhandelskammaren i Nyköping 1978-79. 

Varför jag vill engagera mig:

Jag vill engagera mig i föreningen för att bidra med ett äldreperspektiv till en trivsam, välordnad och välskött bostadsrättsförening 

 

Robert Ursino (omval) 

Bor på: Fänkålsgatan 31 

Ålder: 48 

Yrke/sysselsättning: Industriarbetare på Sandvik i Gimo 

Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag/förtroendeuppdrag: Vice ordförande/ herransvarig i Gimo IF Fotboll, Suppleant i IF Metall Gimoverken och 1 år som suppleant för Brf Gräslöken 

Varför jag vill engagera mig: 

Vi är en storförening där alla kan bidra med något. Sen med det stora energiprojektet så känns det som vi har något väldigt spännande på gång. Som jag gärna är med på att ta del av och försöka bidra med. 

 

Revisor  

Sven Nelson  

Bor på: Gräslöksgatan 16 

Ålder: 33 

Yrke/sysselsättning: Ekonomisk förvaltare på Nabo 

Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag/förtroendeuppdrag: Ingen tidigare erfarenhet. 

Varför vill jag engagera mig:

För att jag vill vara med och bidra till föreningen, då jag har branschspecifik kompetens inom fastighetsförvaltning och framförallt bostadsrättsföreningar 

 

Revisorssuppleant  

Sofie Ivarsson 

Bor på: Fänkålsgatan 10 

Ålder: 34 

Yrke/sysselsättning:  

Leg arbetsterapeut på Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning 

Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag/förtroendeuppdrag:  

Mitt engagemang i föreningslivet började redan som barn och ideellt engagemang ligger mig varmt om hjärtat. Jag har tidigare haft förtroendeuppdrag på både lokal, regional och riksnivå, både i roller inom styrelser, i valberedning samt som verksamhetsrevisor. Sedan flera år tillbaka är jag nu engagerad i Sköldkörtelförbundets valberedning samt som revisorssuppleant i vår Brf Gräslöken. 

Varför jag vill engagera mig:  

Jag vill engagera mig för att kunna bidra till att vi tillsammans fortsätter bygga en ännu starkare förening för oss medlemmar. Jag brinner och verkar för hållbarhet i föreningslivet. Hållbarhet organisatoriskt, socialt, ekonomiskt och för de som engagerar sig i föreningen. Jag hoppas att mina tidigare erfarenheter från tidigare förtroendeuppdrag inom olika typer av organisationer kan användas för att skapa nytta och mervärde för medlemmarna både på kort och långsiktigt.  

Redan invalda styrelsemedlemmar som fortsätter sitt uppdrag 2023-2024:

Kenneth Sundin

Mikael Pettersson

Marcus Eklund

Robert Pettersson

Daniel Callbo

 

 

 • Jindrich Suk.jpg
  Jindrich Suk.jpg
 • Charlie Lundin.jpg
  Charlie Lundin.jpg
 • Carolina Klövstedt.jpg
  Carolina Klövstedt.jpg
 • Ulrika Harg.jpg
  Ulrika Harg.jpg
 • Robert Ursino.jpg
  Robert Ursino.jpg
 • Anders Lindberg.jpeg
  Anders Lindberg.jpeg
 • Sven Nelson.jpeg
  Sven Nelson.jpeg
 • Sofie Ivarsson.jpeg
  Sofie Ivarsson.jpeg

Till nyhetslistan