Ny fritidsansvarig för Brf Gräslöken

20 december 2021 Vid styrelsemötet den 16 december utsågs ny ansvarig för fritidsverksamheten inom Brf Gräslöken. Mikael Pettersson tar över efter Carolina Klövstedt som nu lämnar rollen.
Bild på Mikael Pettersson

Som styrelsens fritidsansvarige är det fokus på den övergripande fritidsverksamheten inom föreningen. I första hand alla de resurser som finns i form av lokaler och andra anläggningar. Som fritidsansvarig så jobbar man nära de olika resursansvariga medlemmarna som engagerat sig i föreningens olika fritidsområden. Exempelvis Gym, Övernattningsrum, Samlingslokal, Hobbyrum mfl...

Mikael har lett den arbetsgrupp som bland annat analyserat medlemsenkäten och som nu jobbar vidare med förslag till årsstämman. En del av arbetet presenterades i samband med medlemsmötet den 14 december. I arbetsgruppen finns också Johanna Hokkanen, Charlie Lundin och Caroline Klövstedt.

"Då vi inom föreningen har så många fina resurser i form av lokaler och anläggningar välkomnar vi fler engagerade medlemmar som kan hjälpa till med och ta initiativ till olika fritidsverksamheter och aktiviteter. " säger Mikael. Hör gärna av dig till info@grasloken.se om du själv eller tillsammans med någon vill engagera dig i fritidsverksamheten och fortsätta den fina tradition som finns i Brf Gräslöken.

Förslag på resurser, aktiviteter och vad du gärna vill vara med och utveckla kan du också skicka in via föreningens "Förslagslåda"

"Nu ser vi fram emot ett aktivt 2022!" avslutar Mikael..


Till nyhetslistan