Inre fond - utskick och utbetalning

02 maj 2021 Nu har utskicket av brev och blanketter landat hos merparten av de som skall få dem. Har du inte fått dem? Här är vad som gäller.
Bild på sedlar

Boservice Ekonomiförvaltning gjorde ett utskick till alla som hade innestående medel i den inre reparationsfonden, där beloppet översteg 500 kr.

För de som redan tidigare tömt sin fond så krävs ingen ytterligare åtgärd och inget brev har skickats ut till dem.

För de som har ett tillgodohavande på mindre än 500 kronor kommer det att regleras vid månadsaviseringen av juli.Dvs inget brev och ingen blankett har skickats till er.

För de som har ett tillgodohavande på mer än 500 kronor och ännu inte fått brev och blankett - hör av er till Boservice på 018 - 18 74 02 (mån-fre 09.00-12.00) eller maila på:  

ekonomiforvaltning@boservice.hsb.se 

Då Boservice för tillfället har många ärenden kan det dröja något med ett svar - men ärendet kommer att hanteras har de lovat.