Lämna förslag eller skriva motion?

16 november 2020 Löpande under året kan du lämna förslag till styrelsen samt dela med dig av idéer och synpunkter. Vid årsstämman finns det en formell möjlighet där alla medlemmar kan ställa en motion och där stämman tar beslut.

Det närmar sig årsskiftet och sista dag att lämna motion till föreningens årsstämma.

Men - du vet väl att du alltid är välkommen med dina förslag, synpunkter och idéer under hela året? Utnyttja föreningens "Förslagslåda" och låt styrelsen ta del av dina tankar.

Läs mer om detta under "Aktuellt" och lägg in den 31/12 i din kalender.


Till nyhetslistan