Den digitala förslagslådan har tagit rejäl fart

06 december 2020 Det är riktigt roligt att se att den digitala förslagslådan nu får ta emot intressanta och viktiga synpunkter, värdefulla och kreativa förslag samt en hel del idéer om hur vi kan utveckla föreningen.
Bild på en förslagslåda

Sedan förslagslådan presenterades höstas så har det nu börjat komma in många intressanta och värdefulla synpunkter, förslag och idéer från medlemmar i föreningen. Något som förvaltare, styrelse och inte minst valberedning är tacksamma över.

Med en engagerad kommunikation i föreningen så kan vi löpande under verksamhetsåret jobba med att utveckla föreningen och medlemmarnas trivsel och trygghet. Med en ökad transparens och mer av vår värdegrund av av jobba tillsammans så hoppas vi att Gräslökens medlemmar skall kunna känna att vi alla kan vara med och påverka i stort som smått.

Motioner är ju det formella och i ett demokratiperspektiv viktiga påverkansmedlet som medlemmarna i en förening har - men att löpande under året kunna komma med förslag, synpunkter och idéer är ännu viktigare för att vara delaktig i det som är grunden för oss alla som äger en bostadsrättslägenhet i Brf Gräslöken.

Gör din röst hörd till stämman - lämna en motion

Var med i det dagliga arbetet för föreningens och medlemmarnas bästa - lämna dina förslag, synpunkter och idéer i förslagslådan.

Läs mer om de frågor och förslag som kom upp vid medlemsmötet den 2 december 2020 här...

Förslag direkt till Gräslöken fritid - här...

Förslag direkt till stamrenoveringsprojektet - här...

Förslag direkt till Informationsansvarig - här...

Tips direkt till valberedningen - här...

Det lönar sig att vara aktiv - gör din röst hörd!


Till nyhetslistan