Ny hantering av matavfall - sätts igång i feb-mars 2021 för Brf Gräslöken

09 november 2020 Nu har vi kontakt med Uppsala Kommun angående den nya hanteringen av matavfall. En bit in på 2021 kommer vi att börja samla matavfall i papperspåsar.
Skylt för Matavfall

Bakgrunden till införandet kan vi läsa mer om på Uppsala Vattens hemsida

"Målet med implementeringen av förändrat emballage är att minska plastanvändningen i samhället. Kostnaden för papperspåsar och ventilerade hållare kommer att belasta taxekollektivet. En ungefärlig kostnad av 70 kronor per hushåll och år efter implementeringsfasen är i dagsläget en rimlig bedömning." - citat från webben.

För Brf Gräslökens och alla vi som bor är betyder det att vi kommer att få en hållare och en bunt papperspåsar till varje hushåll. Hur dessa kommer att distribueras och sedan fyllas på löpande ser vi just nu över i dialog med ansvariga på kommunen.

I den preliminära tidplanen kommer detta att införas vecka 6 - 10 nästa år hos oss.

Vi har idag sopkärl som är märkta Organiskt - dessa kommer att bli Matavfall istället.Du kan läsa mer om detta och få en del tips via vår sida "Sophantering" som du hittar här på hemisidan.

Om vi alla hjälps åt att sortera ut matavfallet så kan vi sänka föreningens kostnader för sophantering med åtskilliga tusenlappar. Något som också gäller redan idag - då kärlen för Brännbart är dyrare än organisikt och allt för mycket organiskt material slängs i brännbart.

På kommunens hemsida kan du läsa "Frågor och svar om papperspåsar".

Uppsala kommun kommer att tillverka BioGas av matavfallet och vi bidrar på så sätt dubbelt till en bättre Uppsalamiljö

Vill du redan nu lära dig mer om hanteringen? Ta en titt på dessa tre videoklipp:

Var kan jag ställa hållaren och papperspåsen?

Hur använder jag papperspåsen för matavfall?.

Vad är och vad är inte matavfall?