Nytt infoblad ute - Mars 2021

26 februari 2021 Nu är Infobladet för Mars 2021 på väg ut till brevlådorna. Det innehåller bland annat information från beslut som fattades vid styrelsemötet den 18 februari.
Kalenderblad med 28 februari - nytt infoblad

Här kan du nu ta del av "Infoblad Mars 2021"

Ur innehållet:

  • Årsstämman 2021 - poströstning
  • Gräslöken Fritid - Grundprincip för verksamheten
  • Nytt om gymmet
  • Matavfallshanteringen - nytt från 15 mars
  • mm..

Ladda ned bladet och läs här...