Nedtagning av plank inom föreningens område

06 januari 2021 Som många har lagt märke till och som meddelades i Infoblad december, så togs samtliga plank mellan hus och i sk blindgränder ned innan årsskiftet.

Det har kommit en del reaktioner på detta från några medlemmar och vi vill därför förtydliga tidigare information.

Anledningen till att planken tagits ner är inte bara en utan flera:

  • För att ge boende på övre plan en möjlighet att komma ut till baksidan av huset och nyttja den gemensamma gräsmattan
  • För att underlätta fastighetsskötseln
  • För att göra det möjligt att i samband med stamrenoveringen sätta staket runt hela huset.
  • För att förbereda för det arbete som behöver göras med grunderna på våra hus som är i behov av att underhållas/renoveras

Att detta genomfördes så snart efter beslut berodde dels på att det fanns kapacitet bland yrkesarbetarna och dels på behovet av att sätta staket runt de hus som nu står i tur för stamrenoveringen. 

Förslag på vad som görs med dessa blindgränder när stamrenovering och arbetet med grunderna är klara kan lämnas via ett brev i expeditionens brevlåda, servicehus 3, eller i vår Förslagslåda


Till nyhetslistan