Infoblad Juli ute nu

09 juli 2021 Nu är Infobladet för juli 2021 publicerat här på hemsidan och kommer att delas ut i brevlådorna under helgen.
Bild på smultron

I infobladet för juli hittar du bland annat lite kort information om:

  • Styrelsebeslut som fattas under juni
  • Vad gäller för bad/pooler på uteplatserna?
  • Ny gymansvarig sökes
  • Pensinärsträffarnas sommarcafé - anmäl dig till 13 juli
  • Några tips om du tycker det blir för varmt i lägenheten i sommar

Infobladet kan du hämta här... eller så kan du gå in här under "Medlemsinfo/Infobladet" och hämta det och även tidigare infoblad.