Cykelrensning pågår

15 april 2024 Nu pågår den cykelrensning som föreningen informerat om i bland annat Infoblad nr 1.

Cykelrensningen genomförs för att bli kvitt gamla skrotcyklar och skapa mer plats i cykelställen. 

Alla lägenheter fick under mars ett kuvert i sin brevlåda med röda klisterlappar. Under perioden den 15-19 april behöver du ha den röda klisterlappen fäst på de cyklar du vill ha kvar. Cyklar utan röd klisterlapp kommer att hämtas av Svensk Cykelåtervinning. 

Har din cykel felaktigt blivit hämtad kontaktar du svenskcykelatervinning@gmail.com så kör dem tillbaka den mot beskrivning av cykelns utseende.


Till nyhetslistan