Elbilsladdning - projektet påbörjas

06 april 2023 Nu påbörjas projektet med laddplatser för elbilar och laddhybrider. I detta första skede fokuserar vi på monteringen av laddinfrastrukturen, och i nästa skede sker driftsättning. Arbeten i gemensamma utrymmen kommer att påbörjas V.15.

Laddboxar kommer att monteras på de parkeringsplatser som är markerade i kartan på andra sidan av detta blad. De kommer alltså att placeras både på boendeparkeringar och förhyrda parkeringsplatser inklusive en garagelänga på varje parkeringsområde. Placeringen har gjorts utifrån tekniska förutsättningar med kravet att laddboxarna ska vara väl fördelade över området.

Montering av laddboxarna

När laddboxen ska monteras kommer du att behöva flytta på din bil. Separata aviseringar kommer att skickas ut angående detta. Du som har ett garage kommer även att behöva flytta på alla saker som du har stående längst in i garaget. Du som har hyllor eller andra saker monterade på väggen i garaget kommer att behöva plocka bort dessa. Laddboxarna i garagen kommer att monteras först, under maj, så börja förbered bortplockning redan nu!

De nya parkeringsplatserna

Med anledning av att det finns en rådande efterfrågan på parkering, samt att tillgång till parkeringsplats höjer värdet på lägenheterna, kommer även nya parkeringsplatser att anläggas i samband med detta projekt. En ny parkeringsyta kommer att anläggas söder om Kamomillgatans garagelängor, där den tidigare containergården stod och där Byggconstruct hade sina blå bodar under stamrenoveringen. En ny parkeringsyta kommer även att anläggas på den outnyttjade gräsplätten norr om Fänkålsgatans parkeringar, här asfalteras två rader med 13 parkeringsplatser vardera och laddboxar vid varje plats.

Har du frågor eller funderingar?

Allteftersom respektive skede av projektet påbörjas så kommer vi att skicka ut information med svar på dina frågor. Under Aktuellt på hemsidan kommer vi att samla informationen och där kommer även tidplaner att läggas upp framöver.

Om du hyr en plats som kommer att få laddbox får du behålla den platsen tillsvidare till samma pris som tidigare, även om du inte vill nyttja laddboxen. I nuläget ser vi ingen anledning att flytta bostadsrättshavare från sina förhyrda platser.

Ett infoblad med denna information delas ut helgen 14-15 april.

Karta placering laddplatser

Till nyhetslistan