Vattenrening

21 mars 2022 Snart kommer vi få godare vatten i kranen!
Bauers vattenbehandlingssystem PipeJet

Föreningen har köpt in Bauers vattenbehandlingssystem Pipejet som kommer att rena tappvattenledningarna och förbättra vattenkvaliteten. Pipejet installeras permanent i varje servicehus och kommer hålla rent i föreningens alla tappvattensystem. Installationerna påbörjas nästa vecka och inom några månader kommer de tidigare påvisade bakterierna ha minskat till mycket låga nivåer. Smak och lukt på vattnet kommer att förbättras allteftersom.

Längst nedan hittar du första sidan av produktbladet för PipeJet.