Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer

22 april 2024 På årsstämman den 21 maj kommer valberedningen med följande förslag till val av ny styrelse och revisorer. Nytt för i år är att stämman även väljer ordförande.

Presentation av valberedningens förslag inför stämman 2024

 

Omval som styrelseledamot 2 år + Nyval till Ordförande

Kenneth OE Sundin – född 1957

Utbildning: Företagsekonom, Uppsala Universitet.

Arbete: Serieentreprenör, startade första företaget 1987, har jobbat

internatonellt med digitalisering och utveckling av småföretag.

VD-roll i både egna företag och som anställd VD i ett flertal företag.

Brf Gräslöken: Ordförande 2023-24, vice ordförande 2020-2023,

invald i styrelsen 2017.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i lokal fack-klubb, Ordförande lokalt och regionalt samt ledamot i riksstyrelsen för Företagarna. Därutöver ordförande och ledamot i ett flertal ekonomiska föreningar.

 

Omval styrelseledamot 2 år

Mikael Pettersson – född 1970

      Utbildning: 3-årig gymnasieutbildning inom styr och reglerteknik

 

Arbete: Ca 35 år inom byggbranschen med olika roller genom åren,

allt från ventilation, bygg, vvs mm, till att jobbat som tekniker, säljare,

bygg-projekt och installationsledare, till att nu jobba som projektansvarig

på Skolfastigheter.

 

Brf Gräslöken: Studie & Fritidsansvarig, Vice sekreterare,

 Sekreterare (2023-2024), invald i styrelsen 2020

 

”Jag värderar högt ärlighet och öppenhet mot de jag jobbar med och åt,

både såväl styrelsekollegor som medlemmar. Jag har en hög ambitionsnivå och strävar alltid efter att få så många som möjligt nöjda med mina insatser. Jag försöker i möjligaste mån bidra till de uppdrag och projekt som löpande dyker upp i styrelsen och genom förvaltningen, och finner ett stort nöje i att kunna hjälpa oss medlemmar i alla möjliga olika frågor och uppdrag”

 

 

Omval styrelseledamot 2 år  

Robert Petersson – född 1981

Utbildning: Gymnasial/Byggingenjör

Arbete: Målare/snickare/byggingenjör i över 20 år

Brf Gräslöken. Ledamot i styrelsen sedan 2022

”Har över 20 års erfarenhet av måleri/bygg och entreprenörskap” 

 

Nyval styrelseledamot 2 år

Öz Uslan – ålder: 33

Utbildning: Mark & VA anläggare 

Arbete: anläggningsarbetare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Jag vill engagera mig i föreningen då jag tycker att det är viktigt att

man är med och bidrar/påverkar till tryggare samt bättre förening för

alla medlemmar. I en stor förening kan det nog bli väldigt spännande

med olika utmaningar, och utmaningar är något jag ser fram emot.

Då jag jobbar inom anläggnings entreprenad så sitter jag på en del kompetens för att kunna påverka just den biten för allas bästa”

 

Omval styrelsesuppleant 1 år

Anders Lindberg -  född 1944

 

Utbildning: Fil kand i samhällsvetenskap

 

Arbetslivserfarenhet: Trafikplanering

 

Brf Gräslöken: suppleant sedan 2023,

deltagare i boendemiljö gruppen.

 

Nyval styrelsesuppleant 1 år

Jerry Lundgren – född 1966

Utbildning: Fil kand HR med inriktning Arbets- och

Organisationspsykologi & ledarskap

Arbete: Fabriks & Produktionschef i tillverkningsindustrin

Andra väsentliga uppdrag: God man, Vice ordf & HR ansvarig i

styrelsen i Fasanens förskola

 

Ledamöter som har ett år kvar av sin mandatperiod

Charlie Lundin

Jindrich Suk

Carolina Klövstedt

Ulrika Harg

 

 

Omval revisor 1 år

Sven Nelson – född 1990

 

Utbildning: Kandidat i Ekonomi

 

Arbete: Ekonomisk förvaltare på Nabo

 

Brf Gräslöken: Invald som revisor 2023

 

Omval revisorssuppleant 1 år

Sofie Ivarsson – född 1988

Utbildning: Arbetsterapeutexamen och Kandidatexamen i

arbetsterapi 2013 vid Jönköping University

 

Arbete: Legitimerad arbetsteraput inom kommunal

socialpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård.

 

Brf Gräslöken: Revisorssuppleant sedan 2019

 

Andra väsentliga uppdrag: Just nu är jag valberedare för

Sköldkörtelförbundet. Tidigare har jag haft flera olika förtroendeuppdrag

på både lokal, regional och riksnivå under hela livet.

Exempelvis som ledamot i förbundsstyrelsen för fackförbundet Sveriges Arbetsterapeuter samt ordförande och senare verksamhetsrevisor för deras studentorganisation, samt ledamot samt valberedare för Saco studentråd. 

 

”Jag har alltid intresserat mig för civilsamhället och dess viktiga del i vårt samhälle. Jag tar både mitt medlemskap och mitt förtroendeuppdrag i föreningen på stort allvar. Mitt mål är att vi medlemmar ska känna att vår förening drivs på ett bra sätt samt verkar för det bästa för oss alla - Nu men också i framtiden”

 

 • Kenneth.jpg
  Kenneth.jpg
 • Micke.jpg
  Micke.jpg
 • Robert.jpg
  Robert.jpg
 • Öz.jpg
  Öz.jpg
 • Anders.jpg
  Anders.jpg
 • Jerry.jpg
  Jerry.jpg

Till nyhetslistan