I höst blir det full fart på bredbandet i föreningen - 250/250 för alla i standardabonnemanget!

22 mars 2021 Genom ett nytt avtal med Com Hem så kommer nuvarande FiberCoax-nät kompletteras med ett FiberLAN-nät för bredbandstjänster. Med oförändrad kostnad på, 70 kr / lägenhet / månad, kommer du att få 250/250 Mbit från 1 oktober 2021. De få som idag har Telenor behöver avsluta sina abonnemang hos dem.
Bild på digitalt nät med strömmande nollor och ettor

Detta kommer att ge alla en möjlighet till snabbare och stabilare bredband och att säkerställa bra kvalitet på våra digitala tjänster men det kommer inte att påverka månadskostnaden för oss boende.

En installation av FiberLAN innebär att föreningen får ett bredbandsnät som är förberett för tv, bredband, telefoni och nya tjänster i takt med att behoven ökar.

Com Hems FiberLAN kommer ha en kapacitet på minst 10 000 Mbit/s samtidigt som nuvarande FiberCoax-nät har en kapacitet på 5 000 Mbit/s.

Tillsammans utgör detta en trygghet inför framtiden. För att kunna driftsätta lösningen kommer Com Hem under vår och höst genomföra framdragning av signaler till det befintliga nätet, installera utrustning och ansluta nätet med avtalad driftstart 2021-10-01.

Med anledning av anslutningen av Com Hem i FiberLAN-nätet önskar styrelsen uppmana de få medlemmar som idag har avtal med LAN-bredband från Telenor att säga upp dessa då tjänsten i framtiden kommer ingå i kostnaden.

Med 250/250 Mbit i grundutbudet blir det en otroligt prisvärd lösning som ger alla medlemmar i föreningen en bra bas för att nyttja alla de tjänster som vi ser växer fram i spår av digitaliseringen.