Kompletterande radonmätning

12 februari 2024 De senaste dagarna har föreningen delat ut kuvert med radondosor till 155 lägenheter. Om du har fått ett sådant kuvert är det viktigt att du öppnar det inom några dagar och följer instruktionerna.
Radondosor

 

Föreningen genomförde år 2022 radonmätningar i alla lägenheter på markplan och i 20 % av lägenheterna på ovanvåningen, vilket det är krav på att göra var tionde år. Enligt den mätningen fanns förhöjda radonvärden i 14 st lägenheter.

Därefter har föreningen låtit radonkonsulter göra en utredning med förslag på åtgärder för att minska radonhalten. Föreningen har genomfört åtgärderna och ska nu kontrollmäta radonhalten i dessa lägenheter, samt i intilliggande lägenheter.

Det var också många bostadsrättshavare som aldrig lämnade in sina radondosor vid mätningen 2022. Därför måste vi nu genomföra mätningar i de lägenheterna en gång till, vilket tyvärr medför extra kostnader för föreningen.

Vad är radon?  

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium faller sönder. Radon varken luktar, smakar eller syns så därför behöver man vart tionde år göra en mätning av radon i bostäder för att utesluta att radonhalterna är för höga.  

Varför ska vi mäta radonhalten?  

Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån. För de bostäder där radonhalten ligger över referensnivån bör, och i vissa fall ska, åtgärder vidtas för att få ner halten så lågt som det är möjligt och rimligt.