Projekt

Cirkulära strategier för bostadsrättsföreningar

Fastighets- och byggsektorn idag står för runt en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och runt en tredjedel av det totala avfallet i landet. Fler och fler av de större byggaktörerna har börjat rikt...

Cirkulära kök - hur nyttjar vi effektivare hemmets hjärta?

Det sägs att vi aldrig lagt så mycket pengar på våra kök som idag – samtidigt som vi aldrig lagat så lite mat. Ett av forskningsprojekten i HSB Living Lab handlar om att detaljgranska hur människor...

Samproducerad kunskap för hållbara livsstilar

Platsens design påverkar människors beteenden, inte minst när det kommer till hållbarhet. Därför är evidensbaserad fakta om hur vi använder vår byggda miljöer och vilka behov de måste tillfredsstäl...

Står cykelförrådet tomt?

Med smarta idéer för cykel i samhällsplaneringen skapas bra förutsättningar för ett hållbart resande som främjar både miljö och folkhäls. En ändamålsenlig cykelparkering i anslutning till hemmet är...

HSB Living Lab

Ny isoleringsteknik ska spara både pengar och klimat

I början av 2019 infogades en mycket speciell trävägg i HSB Living Labs fasad. Den är en del i projektet WoodXZIP där man vill testa hur hållbart och smart det är att kombinera trä med ett innovati...

Lera - en nyckel till hållbara byggnader

Det traditionella byggmaterialet lera kan bidra till att minska byggbranschen klimatutsläpp. Men trots att människor har byggt bostäder av lera i tusentals år är det ett material som glömts bort i ...

Certifiering med fokus på människan

Den fysiska miljön påverkar människors hälsa, inte minst i Sverige där vi tillbringar cirka 90 procent av vår tid inomhus. Certifieringssystemet WELL syftar till att förbättra välmående hos de som ...

Bygg hållbart med lera

Bygg hållbart med lera

Lera är ett av världens äldsta byggnadsmaterial. Men trots att människan har byggt bostäder av lera i tusentals år och att lera är helt cirkulärt så är det ett material som tappats bort i dagens mo...

Grönskande väggkonst på HSB Living Lab

Gröna levande fasader har många fördelar – de bidrar till ökad biologisk mångfald, binder koldioxid och är ett viktigt verktyg för att hantera negativa effekter av klimatförändringen.

Flexibla funktionsplattor med integrerad teknik

Allt fler människor lever och bor idag i städer, med mindre ytor och mer teknisk utrustning hemma. Hur kan vi skapa enkla, enhetliga och estetiskt tilltalande lösningar för framtidens kompakta läge...

Så minskas klimatpåverkan från renoveringar

Lägenhetsrenoveringar är lite av en svensk folksport. Och ja, det är förstås klokt att ta hand om sitt hem, men många renoveringar görs i förtid med onödig och betydande klimatpåverkan som följd. ...

Test av furufasad på HSB Living Lab

Fasaden i staden

Projektet Fasaden i staden har tagit fram ett fasadsystem i furu för stadens byggnader – som är hållbar på mer än ett sätt. Nu ska den testmonteras på HSB Living Labs fasad, för att få svar på en v...

Fasader som gror

En av programpunkterna under HSB Living Labs digitala forskningsdygn var Peabs Draknäste. — Vi vill skapa kostnadseffektiva fasader som grönskar, säger Per Berglund, grundare av vinnarföretaget Gre...

Fasadintegrerade solceller HSB Living Lab

Solceller som fasadmaterial lönar sig på sikt

Hur bra det är rent ekonomiskt att använda solceller som fasad när man bygger ett nytt hus, det har ett projekt i HSB Living Lab redan undersökt. Men hur ser det då ut med klimatavtrycket – är solc...

Spola med återvunnet vatten

I dag spolar vi våra toaletter med prima dricksvatten, något som inte kommer att vara hållbart i framtiden. I HSB Living Lab tar man redan nu till vara och renar det vatten de boende duschat i, så ...

Levande gröna fasader

Gröna levande fasader

Växtlighet tar hand om regnvatten, renar luften, sänker bullernivåer, ger hemvist åt insekter och skänker skönhet. Växter binder även koldioxid och samlar upp damm och partiklar. Det finns inget tv...

Framtidens vägguttag testas i HSB Living Lab.

Flyttbart och smart – framtidens vägguttag för flexibla bostäder

Ett nytt system som gör det möjligt att själv flytta eluttagen dit du vill ha dem. Det är vad som undersöks på HSB Living Lab i projektet Flyttbart och smart – framtidens vägguttag för flexibla bos...

Träkuber vid HSB Living Lab

Här testar HSB Göteborg olika träfasader

Varför står det ett antal trälådor, 60x60x60 centimeter, utanför HSB Living Lab? Det är HSB Göteborg som undersöker vilken typ av träfasad som bäst klarar västkustens klimat.

Coliving & Productive space usage

Akademiska Hus har initierat ett samverkansprojekt tillsammans med HSB Living Lab, KTH Live-In Lab och flera branschkollegor för att få svar på hur vi i framtiden ska utforma olika former av delat ...

Mycelium Acoustics

I Mycelium Acoustics jobbar vi med att ta fram en 100% komposterbar, mycelium baserad bio-komposit som ska verka akustikdämpande. Resultatet kommer att sättas in i HSB Living Lab för att mätas och ...

DEN KLIMATSMARTA LÄGENHETEN - Smartare val kan minska resursslöseri

Vi renoverar mer än man trott i Sverige. De många förändringarna inne i lägenheterna höjer materialflödena – och därmed också klimatpåverkan – med uppemot 40 procent mot beräknat normalt underhåll....