På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Nya delningsfunktioner i tvättstugan

En gemensam symaskin och klädbyteshörna? Projektet Tvättstudio 3.0 undersöker hur de boende smartast kan använda husets tvättstuga.

Tvättstudion i HSB Living Lab skapades i samband med uppförandet av HSB Living Lab och ifrågasatte den traditionella tvättstugan. Målet var att utnyttja ytorna på ett mer effektivt sätt och skapa en tryggare och mer attraktiv tvättmiljö. Syftet var att främja ett hållbart tvättande, delande av tvättmaskiner och öka den sociala gemenskapen.

Idén om den ljusa och centralt placerade Tvättstudion blev så pass uppskattad att iden har exporterats till HSBs brf Mariedahl i Mölndal, som idag har en egen loungeliknande tvättstuga.

Nu tar Tvättstudion nästa kliv in i framtiden. I version 3.0 ska man hitta svaren på hur nästa generations tvättstugor ska utformas. Idag fyller de oftast bara funktionen som just tvättstuga. Genom att förändra utformningen och addera olika smarta delningsfunktioner kan man skapa ett plats för mer än bara tvättbestyr.
 
— Syftet med projektet är att undersöka hur man kan effektivisera ytan som gemensamma tvättstugor kräver. Det handlar dels o m att det är rätt många kvadratmeter som bostadsrättsföreningarna får betala för, dels om att hitta nya former för delningsfunktioner, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

Fler smarta delningsfunktioner
Nu tittar man på om fler delningsfunktioner i tvättstugan kan öka nyttjandegraden och delandet i en bostadsfastighet, samtidigtt som man undersöker vilka delningsfunktioner som passar bäst i en tvättstugemiljö. Efter researchfasen intervjuades de boende om sina tvättvanor.

— Onödigt många sittplatser och för lite avlastningsyta för att exempelvis vika tvätt var två återkommande synpunkter från de boende. Mot bakgrund av det gjorde vi en uppdatering av möbleringen i tvättstudion, säger Pontus Karlgård, fastighetsskötare och projektledare i den inledande fasen av projektet.

Utöver det har en rad nya funktioner och prylar, som uppmuntrar till delning och vård av personliga prylar och kläder, på väg att flytta in. Tvättstudion ska förses med gemensam symaskin, strykjärn och strykbrädor, klipp- och vikbord och en ny byteshörna för kläder och prylar med tillhörande provrum.

Möjliggör återbruk
Tanken är att den som hittar ett plagg som hen gillar men som kanske är för stort ska enkelt kunna sy in eller sy om det. Ett par avlagda jeans kanske kan bli lagningsmaterial för någon annan? På sikt kommer Tvättstudion även att få en så kallad uppfräschningsgarderob.

— Den ser ut som en highttechgarderob och funkar så att man hänger in några plagg eller par skor i taget och sen blir de uppfräschade med hjälp av vattenånga, berättar Pontus Karlsgård.

För att få ett bredare underlag med en mer varierad sammansättning av boenden har Pontus parallellt med arbetet i HSB Living Lab intervjuat boende och förvaltare i ett tiotal bostadsrättsföreningar på andra håll i Göteborg för att ta reda på hur de ser på tvättstugan och dess funktioner.

— Det kanske inte är så många som använder en mangel men de som gör det värderar den högt, hur ska man göra då? Såna typer av frågor ingår att ta ställning till om man utvecklar tvättstugemiljön.

Innan 2020 är över hoppas de första resultaten av hur projektet presenteras.

Fakta

Projektet ska ge viktiga svar på hur HSB ska designa och utrusta framtidens gemensamma tvättstugor i HSBs verksamhet.

Man vill bland annat undersöka om fler delningsfunktioner i tvättstugor kan öka nyttjandegrad och delandet i en bostadsfastighet och vilka delningsfunktioner som passar bäst att använda.

Med en fysisk testmiljö i HSB Living Lab kan boende och andra intressenter testa olika lösningar, utvärdera resultatet för att hitta nya lösningar.

I Tvättstudion 3.0 ska man testa att tillföra flera nya delningsfunktioner såsom symaskin, byteshyllor, strykmöjligheter och friskluftsgarderob.