Nya delningsfunktioner i tvättstugan

En gemensam symaskin och klädbyteshörna? Projektet Tvättstudio 3.0 undersöker hur de boende smartast kan använda husets tvättstuga.

Tvättstudion i HSB Living Lab skapades i samband med uppförandet av HSB Living Lab och ifrågasatte den traditionella tvättstugan. Målet var att utnyttja ytorna på ett mer effektivt sätt och skapa en tryggare och mer attraktiv tvättmiljö. Syftet var att främja ett hållbart tvättande, delande av tvättmaskiner och öka den sociala gemenskapen.

Idén om den ljusa och centralt placerade Tvättstudion blev så pass uppskattad att iden har exporterats till HSBs brf Mariedahl i Mölndal, som idag har en egen loungeliknande tvättstuga.

Nu tar Tvättstudion nästa kliv in i framtiden. I version 3.0 ska man hitta svaren på hur nästa generations tvättstugor ska utformas. Idag fyller de oftast bara funktionen som just tvättstuga. Genom att förändra utformningen och addera olika smarta delningsfunktioner kan man skapa ett plats för mer än bara tvättbestyr.
 
— Syftet med projektet är att undersöka hur man kan effektivisera ytan som gemensamma tvättstugor kräver. Det handlar dels o m att det är rätt många kvadratmeter som bostadsrättsföreningarna får betala för, dels om att hitta nya former för delningsfunktioner, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

tvattstuga_mariehojd_goteborg.jpgI HSB brf Mariedahl har man hämtat inspiration från HSB Living Lab och gjort om den vanliga tvättstugan till en trevlig och inbjudande tvättstudio där grannar kan mötas.

Fler smarta delningsfunktioner
Nu tittar man på om fler delningsfunktioner i tvättstugan kan öka nyttjandegraden och delandet i en bostadsfastighet, samtidigtt som man undersöker vilka delningsfunktioner som passar bäst i en tvättstugemiljö. Efter researchfasen intervjuades de boende om sina tvättvanor.

— Onödigt många sittplatser och för lite avlastningsyta för att exempelvis vika tvätt var två återkommande synpunkter från de boende. Mot bakgrund av det gjorde vi en uppdatering av möbleringen i tvättstudion, säger Pontus Karlgård, fastighetsskötare och projektledare i den inledande fasen av projektet.

Utöver det har en rad nya funktioner och prylar, som uppmuntrar till delning och vård av personliga prylar och kläder, på väg att flytta in. Tvättstudion ska förses med gemensam symaskin, strykjärn och strykbrädor, klipp- och vikbord och en ny byteshörna för kläder och prylar med tillhörande provrum.

Möjliggör återbruk
Tanken är att den som hittar ett plagg som hen gillar men som kanske är för stort ska enkelt kunna sy in eller sy om det. Ett par avlagda jeans kanske kan bli lagningsmaterial för någon annan? På sikt kommer Tvättstudion även att få en så kallad uppfräschningsgarderob.

— Den ser ut som en hightechgarderob och funkar så att man hänger in några plagg eller par skor i taget och sen blir de uppfräschade med hjälp av vattenånga, berättar Pontus Karlsgård.

För att få ett bredare underlag med en mer varierad sammansättning av boenden har Pontus parallellt med arbetet i HSB Living Lab intervjuat boende och förvaltare i ett tiotal bostadsrättsföreningar på andra håll i Göteborg för att ta reda på hur de ser på tvättstugan och dess funktioner.

— Det kanske inte är så många som använder en mangel men de som gör det värderar den högt, hur ska man göra då? Såna typer av frågor ingår att ta ställning till om man utvecklar tvättstugemiljön.

Fakta

Projektet ska ge viktiga svar på hur HSB ska designa och utrusta framtidens gemensamma tvättstugor i HSBs verksamhet.

Man vill bland annat undersöka om fler delningsfunktioner i tvättstugor kan öka nyttjandegrad och delandet i en bostadsfastighet och vilka delningsfunktioner som passar bäst att använda.

Med en fysisk testmiljö i HSB Living Lab kan boende och andra intressenter testa olika lösningar, utvärdera resultatet för att hitta nya lösningar.

I Tvättstudion 3.0 ska man testa att tillföra flera nya delningsfunktioner såsom symaskin, byteshyllor, strykmöjligheter och friskluftsgarderob.