HSB FTX

I HSB Living Lab har vi satt in två Huset får två FTX-system med ett ventilationsaggregat för varje halva av byggnaden. Det skulle räcka med ett aggregat, men två ger oss möjlighet att testa olika lösningar.

HSB FTX är en vidareutveckling av ett vanligt FTX-system. I HSB FTX-system värms/kyls inluften med bergvärme/bergkyla utan värmepump innan den kommer in i husets ventilationssystem. I och med att inluften redan är värmd/kyld med ett par grader går det åt väsentligt mindre energi för att nå den önskade temperaturen eftersom man undviker påfrysning i aggregatet. Fokus ligger på att reducera effekttoppar för att plocka bort energianvändning när tillförseln är som smutsigast.

I HSB Living Lab har vi satt in två Huset får två FTX-system med ett ventilationsaggregat för varje halva av byggnaden vilket ger oss möjlighet att testa olika lösningar. Det finns också två borrhål, som initialt ska användas för systemet HSB FTX, att förvärma ventilationsluft för att sänka effektbehovet på vintern.