THE FUTURE OF THE LAUNDRY - forskning som ska ändra våra tvättvanor

Tvättar du rent slentrianmässigt? I tvättstudion i HSB Living Lab pågår ett forskningsprojekt om att skapa medvetenhet om hur vi tvättar – för att sedan ändra på beteendet för miljöns skull. Projektet leds av Greg Peters, biträdande professor i miljösystemanalys på Chalmers i samarbete med The Research Hub by Electrolux Professional.

Bland annat kan ett litet chip berätta för tvätt­maskinen att den har ett par jeans i sig. Maskinen kan i sin tur ge information om hur mycket vatten som används, vilken temperatur plagget tvättas i och hur länge. Alla data används sedan av Greg Peters och hans team när de utvärderar våra tvättvanor och kartlägger plaggens livscykel.

– Poängen med att samla in information på detta sätt, i realtid, är att det är mycket enklare att komma åt sanningen än om man gör enkäter där man frågar hur miljövänliga folk är när de tvättar. På en rak fråga är alla väldigt medvetna. I verkliga livet ser det ofta annorlunda ut, säger Greg Peters.

Utöver tvättmaskinens funktioner noterar också projektet tvättmedelsdosering, samt användning av torkskåp och torktumlare. Det är inte bara resursåtgången som är problematisk – att tvätta och torka kläder skadar plaggen och kan förkorta deras livslängd. Greg Peters menar att vårt tvättande ofta sker av gammal vana.

– Vi tvättar ofta för att vi brukar göra det, kanske en gång i veckan, vare sig det behövs eller inte. Många kontrollerar inte om plaggen faktiskt behövs tvättas. I det här projektet vill vi medvetandegöra beteenden för att människor i förlängningen ska förändra sig.

Och förändring behövs. Som enskild kan man göra mycket för miljön genom att tvätta smartare, och mer sällan. Tvättstudion används av de boende i HSB Living Lab och det faktum att forskning pågår i ett riktigt hus med riktiga människor är värdefullt, säger Greg Peters.

– Vårt syfte och mål med forskningen passar väl in i hur HSB Living Lab är uppbyggt. Att som forskare kunna prata med folk på plats gör oerhört mycket. Miljön är unik.

Projektet pågår under flera år i HSB Living Lab och drivs i samarbete med The Research Hub by Electrolux Professional.