THE FUTURE OF THE LAUNDRY - forskning som ska ändra våra tvättvanor

Tvättar du rent slentrianmässigt? I tvättstudion i HSB Living Lab ska ett forskningsprojekt få oss att bli medvetna om hur vi tvättar – för att sedan ändra på beteendet för miljöns skull. Projektet leds av Greg Peters, biträdande professor i miljösystemsanalys på Chalmers i samarbete med The Research Hub by Electrolux Professional.

Bland annat kan ett litet chip berätta för tvätt­maskinen att den har ett par jeans i sig. Maskinen kan i sin tur ge information om hur mycket vatten som används, vilken temperatur plagget tvättas i och hur länge. Alla data används sedan av Greg Peters och hans team när de utvärderar våra tvättvanor och kartlägger plaggens livscykel.

– Poängen med att samla in information på detta sätt, i realtid, är att det är mycket enklare att komma åt sanningen än om man gör enkäter där man frågar hur miljövänliga folk är när de tvättar. På en rak fråga är alla väldigt medvetna. I verkliga livet ser det ofta annorlunda ut, säger Greg Peters.

Tvättmaskinens funktioner är bara en del i den insamling av data som är tänkt för tvättstudion i HSB Living Lab. Studion ska även notera hur och när tvättmedelsdoseringen, torkskåpet och torktumlarna används. Det är inte bara resursåtgången som är problematisk – att tvätta och torka kläder skadar plaggen och kan förkorta livslängden på dem. Greg Peters menar att vårt tvättande ofta sker av gammal vana.

– Vi tvättar ofta för att vi brukar göra det, kanske en gång i veckan, vare sig det behövs eller inte. Många kontrollerar inte om plaggen faktiskt behövs tvättas. I det här projektet vill vi medvetandegöra beteenden för att människor i förlängningen ska förändra sig.

Och förändring behövs. Som enskild kan man göra mycket för miljön genom att tvätta smartare, och mer sällan. Till tvättstudion kommer de som bor i HSB Living Lab, och det faktum att forskning pågår i ett riktigt hus med riktiga människor är värdefullt, säger Greg Peters.

– Vårt syfte och mål med forskningen passar väl in i hur HSB Living Lab är uppbyggt. Att som forskare kunna prata med folk på plats gör oerhört mycket. Miljön är unik.

Projektet drivs i samarbete med The Research Hub by Electrolux Professional.