På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Fasader som gror

En av programpunkterna under HSB Living Labs digitala forskningsdygn var Peabs Draknäste.
— Vi vill skapa kostnadseffektiva fasader som grönskar, säger Per Berglund, grundare av vinnarföretaget Greenworks.

Både människor och insekter blir gladare av grönska. Tillsammans med parker, träd längs gator och byggnader med sedumtak bidrar växttäckta fasader till att skapa gröna stråk i staden. Det är några av Greenworks tankar bakom sin företagsidé.

— Dessutom har gröna fasader en bullerreducerande effekt, säger Per Berglund, från början civilekonom men som idag beskriver sig blågrön entreprenör och miljökämpe.

Visst har vi både läst om och sett gröna fasader förr. Då har det vanligtvis handlat om att man monterar en växtvägg utanpå en befintlig fasad och i den ställningen planterar olika grödor. En modell som kräver rätt mycket arbete vid både installation och för att löpande sköta.

Greenworks idé är istället att, när man bygger nytt, låta en fasad utgöras av företagets speciella vägg som är preparerad med frön som efter montering börjar att gro.

— Då köper byggföretaget en fasad av oss och i samband med att den reses åker vi dit och gör inkopplingen av bevattningssystemet, säger Per. Därefter är det klart.

Tanken är att väggen ska vattnas med i första hand uppsamlat regnvatten, i andra hand gråvatten (vatten från bad, disk, tvätt) från fastigheten och i sista hand ska väggen vattnas med färskvatten.

Vilka slags frön väggarna prepareras med beror helt på var väggen ska resas. En söderfasad i Malmö kommer att få en viss komposition, en skuggsida i Kiruna en helt annan. Men basen är en blandning av vintergröna växter och fleråriga växter med olika blomningstid.

De växande väggar vi hittills sett har ofta dykt upp på mer prestigefyllda byggnader i innerstaden. Greenworks modell är ännu under utveckling men ambitionen är att slutprodukten ska ha ett pris som gör att fasaden skulle kunna bli aktuell även för flerfamiljshus.

Just enkelheten var ett av de avgörande skälen till att Andreas Furenberg, Teknikchef Bygg, och hans kollegor på Peab fastnade för just Greenworks idé:

— Det som är innovativt är att de har tagit fram en panel som vilken byggentreprenör som helst kan använda. Det kräver inte en massa experter på plantor och regelbunden skötsel av andra parter, säger Andreas.

Hela idén med att arrangera ett Draknäste tyckte han var en bra modell för att hitta nya idéer till både Peab och HSB Living Lab, som Peab är samverkanspartner i.

— I vårt arbete med FOU, forskning och utveckling, jobbar vi mycket med samverkan med akademi och med externa parter.

Inbjudan att delta gick ut till Johanneberg Scines Parks nätverk i Västsverige och Andreas Furenberg är imponerad över resultatet:

— Vi fick in elva riktigt bra idéer varav tre gick till final. Men det är flera av de elva vi kommer att fortsätta ett samarbete med, säger han.

Innebörden för Greenworks av vinsten i Draknästet är att Peab nu satsar både pengar och eget arbete för att hjälpa företaget att ta nästa steg.

— Det handlar om att ta fram kalkylunderlag, att utveckla produkten och att hjälpa till med att söka ytterligare finansiering för att komma vidare. Vi tar dem under våra vingars beskydd helt enkelt, säger Andreas Furenberg.

Att plötsligt få en nära relation till ett byggföretag är för Per Berglund och hans kollegor på Greenworks en vinst med enormt värde:

— Att vi nu får direkttillgång till deras uppsjö av kompetenser är fantastiskt, säger han.

Titta på Peabs draknäste som sändes under HSB Living Lab 24H: