Fasader som gror

En av programpunkterna under HSB Living Labs digitala forskningsdygn var Peabs Draknäste.
— Vi vill skapa kostnadseffektiva fasader som grönskar, säger Per Berglund, grundare av vinnarföretaget Greenworks.

Både människor och insekter blir gladare av grönska. Tillsammans med parker, träd längs gator och byggnader med sedumtak bidrar växttäckta fasader till att skapa gröna stråk i staden. Det är några av Greenworks tankar bakom sin företagsidé.

— Dessutom har gröna fasader en bullerreducerande effekt, säger Per Berglund, från början civilekonom men som idag beskriver sig blågrön entreprenör och miljökämpe.

Visst har vi både läst om och sett gröna fasader förr. Då har det vanligtvis handlat om att man monterar en växtvägg utanpå en befintlig fasad och i den ställningen planterar olika grödor. En modell som kräver rätt mycket arbete vid både installation och för att löpande sköta.

Greenworks idé är istället att, när man bygger nytt, låta en fasad utgöras av företagets speciella vägg som är preparerad med frön som efter montering börjar att gro.

— Då köper byggföretaget en fasad av oss och i samband med att den reses åker vi dit och gör inkopplingen av bevattningssystemet, säger Per. Därefter är det klart.

Tanken är att väggen ska vattnas med i första hand uppsamlat regnvatten, i andra hand gråvatten (vatten från bad, disk, tvätt) från fastigheten och i sista hand ska väggen vattnas med färskvatten.

Vilka slags frön väggarna prepareras med beror helt på var väggen ska resas. En söderfasad i Malmö kommer att få en viss komposition, en skuggsida i Kiruna en helt annan. Men basen är en blandning av vintergröna växter och fleråriga växter med olika blomningstid.

De växande väggar vi hittills sett har ofta dykt upp på mer prestigefyllda byggnader i innerstaden. Greenworks modell är ännu under utveckling men ambitionen är att slutprodukten ska ha ett pris som gör att fasaden skulle kunna bli aktuell även för flerfamiljshus.

Just enkelheten var ett av de avgörande skälen till att Andreas Furenberg, Teknikchef Bygg, och hans kollegor på Peab fastnade för just Greenworks idé:

— Det som är innovativt är att de har tagit fram en panel som vilken byggentreprenör som helst kan använda. Det kräver inte en massa experter på plantor och regelbunden skötsel av andra parter, säger Andreas.

Hela idén med att arrangera ett Draknäste tyckte han var en bra modell för att hitta nya idéer till både Peab och HSB Living Lab, som Peab är samverkanspartner i.

— I vårt arbete med FOU, forskning och utveckling, jobbar vi mycket med samverkan med akademi och med externa parter.

Inbjudan att delta gick ut till Johanneberg Scines Parks nätverk i Västsverige och Andreas Furenberg är imponerad över resultatet:

— Vi fick in elva riktigt bra idéer varav tre gick till final. Men det är flera av de elva vi kommer att fortsätta ett samarbete med, säger han.

Innebörden för Greenworks av vinsten i Draknästet är att Peab nu satsar både pengar och eget arbete för att hjälpa företaget att ta nästa steg.

— Det handlar om att ta fram kalkylunderlag, att utveckla produkten och att hjälpa till med att söka ytterligare finansiering för att komma vidare. Vi tar dem under våra vingars beskydd helt enkelt, säger Andreas Furenberg.

Att plötsligt få en nära relation till ett byggföretag är för Per Berglund och hans kollegor på Greenworks en vinst med enormt värde:

— Att vi nu får direkttillgång till deras uppsjö av kompetenser är fantastiskt, säger han.

Titta på Peabs draknäste som sändes under HSB Living Lab 24H: