På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Vattenrening med grafenfilter

Varje gång vi duschar, tar bort smink eller tvättar händerna så spolar vi ner en mängd olika ämnen i avloppet, varav flera är skadliga för både hälsan och miljön. I HSB Living Lab ska nu de boendes avloppsvatten analyseras för att sedan rinna genom en nytt grafenfilter – som kan vara framtidens vattenrening.
Zhenyuan Xia studerar grafen

Varje dag hamnar rester av de olika produkter vi använder i vattnet som vi sköljer ner i avloppet. Många av dessa ämnen är nödvändiga för oss, som mediciner, hygienprodukter och handdesinficering. Men de kan även innehålla kemikalier som kan vara skadliga för både miljö och människor.

– Om de inte tas om hand på rätt sätt, så går de ner i grundvattnet och tillbaka till vårt dricksvattensystem, säger Zhenyuan Xia, forskare vid Institutionen för industri och materialvetenskap på Chalmers. Han leder det projekt som med hjälp av de boende i HSB Living Lab testar en ny vattenreningsteknik med hjälp av grafenbaserade filter - vilket kan vara framtidens rena vattenbehandling.

Först ska vattnet som de boende använt under dagen analyseras för att se vilka ämnen det finns spår av. Sedan används två reningssystem: dels ett med det nya filtret, dels ett traditionellt sätt att rena vatten. På så sätt kan man jämföra resultaten och se ifall det nya filtret visar sig vara en bättre lösning när det gäller att avlägsna det man kallar EOC, emerging organic contaminats. När tillräckligt med data samlats in hoppas man ha svaret på två viktiga frågor: vilka föroreningar finns i vattnet vi använt och hur effektiva är de olika metoderna för att ta bort dem?

– Tidigare studier har redan visat att våra grafenbaserade kompositer uppvisar överlägsen adsorptionsförmåga för EOC-kemikalier jämfört med dagens lösningar. Vår vattenreningsprocess är dessutom snabbare, mer kostnadseffektiv och har lägre energiförbrukning. Nu är uppgiften att integrera resultaten och bevisa att vårt filter kan användas i ett komplett system för kommersiellt bruk, säger Zhenyuan Xia, som menar att Living Labs miljö är viktigt för att kunna övervaka frisläppandet av kemikalierna i avloppsvattnen och testa den nya teknikens tillförlitlighet.  

Genom att analysera de boendes vatten kommer man kunna lära sig mer om hur och i vilken utsträckning olika ämnen sprids.  

De boende kommer löpande att få besvara frågor anonymt om vilka produkter de använder, och också eventuellt erbjudas provet på olika produkter som forskarna vill testa filtret på.

– Det kommer att bli väldigt spännande att genomföra detta projekt i en verklig miljö, så att vi kan förstå exakt vilka föroreningar som finns i avloppsvattnet och hur effektivt är det nya filtersystemet är.

Detta är första gången ett filter förstärks med grafen i en vanlig lägenhet, där människor bor och lever sina vardagsliv. Genom att analysera invånarnas avloppsvatten kan forskare lära sig mer om hur kemikalier sprids. Projektet kommer inte bara att minska antalet föroreningar, utan även göra unga människor uppmärksamma på vilka ämnen som finns i de produkter vi använder – och på så sätt minska dess spridning i framtiden.

– Vi vill att unga ska vara medvetna om hur man kan leva mer hållbart i framtiden. Det första steget är att låta de boende i HSB Living lab veta vilka kemikalier de konsumerar och hur de riskerar att förorena vårat ekosystem. Vårt projekt kommer att vara ett bra sätt att visa hur vi påverkar miljön genom vårt dagliga liv och öka ungas medvetenhet och undvika överdriven konsumtion, säger Zhenyuan Xia.

I nästa steg kan resultaten spridas och användas inom ett större forskningsprojekt, Graphene Flagship, som koordineras av Chalmers och är Europas största initiativ kring grafenforskning. Projektet löper över 10 år och involverar över tusen forskare.

– När vi sett resultaten i Living Lab kan vi lyfta fram dem i det större projektet, som studerar hur det här materialet i framtiden kan göra skillnad för miljön i stor skala.