Flyttbart och smart – framtidens vägguttag för flexibla bostäder

Ett nytt system som gör det möjligt att själv flytta eluttagen dit du vill ha dem. Det är vad som undersöks på HSB Living Lab i projektet Flyttbart och smart – framtidens vägguttag för flexibla bostäder.
Framtidens vägguttag testas i HSB Living Lab.

Har du varit med om att datorn precis håller på att ladda ur och du vill slippa lämna soffan? Eller att du vill kunna både använda symaskinen och ha lampan tänd? Räck upp en hand den som aldrig blivit irriterad över att det saknas eluttag där man som mest behöver ett… Lösningar med grenuttag och förlängningssladdar genom rummet har en tendens att bli permanenta.

Det är just det bekymret som ligger bakom det värmländska företaget Arexors produkt; en utanpåliggande golvlist (som ersätter den vanliga golvlisten) med elledningarna integrerade och med en längsgående skåra där du var som helst kan plugga in dina uttag. Själva listen sätts på plats av elektriker men sen kan den boende flytta sina uttag efter önskemål. Tanken är ett mer flexibelt hem som kan anpassas efter förändrade behov, utan resurskrävande renoveringar eller ytterligare installationer.

– Lösningen effektiviserar byggprocessen, både vid nyproduktion och ombyggnation, genom att tidskrävande hantverk och inbyggda installationer ersätts med utanpåliggande montage, säger projektledare Lennart Olsson, Arexor AB.

Projektet Flyttbart och smart är indelat i två faser. I juni 2020 installeras lösningen i gemensamma utrymmen i HSB Living Lab. I nästa steg får ett antal av hyresgästerna lister installerade i sina boendemoduler. Med respons insamlad via enkäter, intervjuer och workshops ska konceptet löpande analyseras.

Upplever de boende en större frihet när det gäller möblering och hur de använder sina eluttag? Tycker de att det är enklare att styra belysning och apparater och därmed öka sin energieffektivitet? Trivs de med hur listerna ser ut?

Projektet syftar till att undersöka om en installation med flyttbara uttag, utanpåliggande montage och integration för smart teknik fyller en funktion för flexiblare bostäder, en effektivare installation och ett smartare hem. I januari 2021 ska projektet vara avslutat och frågorna förhoppningsvis besvarade.