Ny isoleringsteknik ska spara både pengar och klimat

I början av 2019 infogades en mycket speciell trävägg i HSB Living Labs fasad. Den är en del i projektet WoodXZIP där man vill testa hur hållbart och smart det är att kombinera trä med ett innovativt isoleringsmaterial, Zenergy ZIP-Element.
HSB Living Lab

Dagens bostadsbrist i kombination med utmaningarna från klimathotet gjorde att en grupp ingenjörer på Chalmers, samt arkitekter, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare, fick idén om att testa en ny sorts byggteknik – WoodXZIP.

Det är ett delprojekt inför en framtida prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modulbyggsystem. Chalmers gör det i samarbete med initiativtagare från företagen Zenergy, Labs2020 Management Team, Fenix Scientific i samverkan med Södra Skogsägarna, Södra Innovation & New Business.

– Vi har tagit fram en kombination av den så kallade CLT-tekniken och ZIP-Element- tekniken. CLT är ett sätt att lägga timret och med ZIP-Element adderas speciella isoleringsmaterial som även ger träet mer stabilitet. Tillsammans blir det WoodXZIP, säger Holger Wallbaum, projektledare för WoodXZIP på Chalmers.

WoodXZIP ger tunna väggar, och gör att man kan bygga tätt. Samtidigt är isoleringsmaterialet effektivt, så att väggarna ändå blir stabila.

– Man tänker annars lätt att tunna väggar ger instabilitet och isolerar mindre. Men inte i det här fallet, om våra teorier stämmer. Det blir ett klimatsmart och även ekonomiskt sätt att bygga. Det är också en del av syftet med projektet, att se om WoodXZIP är kommersiellt gångbart ute i verkligheten.

Projektet, där även forskaren Yutaka Goto från Chalmers spelar en stor roll, började med att man testade väggarna i simulatorer.

– Vi utsatte dem för fukt och värme och kyla, för att se hur de reagerade och för att kunna utforma dem på bästa sätt, säger Holger Wallbaum.

I början av 2019 monterades en vägg i fasaden av HSB Living Lab, och ska finnas på plats i drygt ett år. Vitsen med att ha den på plats både under sommar och vinter är att se hur väggen reagerar på olika väderlek.

Holger Wallbaum är entusiastisk över byggmaterialet trä, och ser stora fördelar för framtidens hållbara boende.

– Det är billigt och lätt att transportera. Trä liksom ZIP-Element är fantastiska material, och det är hög tid att vi börjar tänka klimatsmart när vi bygger. Det är perfekt att ha samarbetet med HSB i projektet, då kan vi testa på riktigt under ett helt år och inte bara förlita oss på simuleringarna, säger han.

Fakta


Det man önskar besvara med hjälp av projektet är om det är kommersiellt gångbart att bygga med WoodXZIP-metoden.

En av de stora utmaningarna med trä är att undvika fukt och kondensation, som kan leda till mögel. Med WoodXZIP kan vi få bukt med det, menar Holger Wallbaum. 

Med tunna träväggar sparar man boutrymme, vilket i sin tur gör att man kan bygga mer till fler personer.