På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Gröna levande fasader

Växtlighet tar hand om regnvatten, renar luften, sänker bullernivåer, ger hemvist åt insekter och skänker skönhet. Växter binder även koldioxid och samlar upp damm och partiklar. Det finns inget tvivel om att växtlighet behövs i staden. Men allteftersom staden tätnar gäller det att hitta nya sätt att skapa grönska på liten yta. Under 2020 undersöker HSB Living Lab hur man kan använda fasaderna för ökad grönska.
Levande gröna fasader

När man planerar för grönska i ett område pratar man traditionellt om mark och numera i viss utsträckning också om tak.

– Vi ser många fördelar med projektet och kanske kan grönska längs väggar bli ytterligare ett verktyg att jobba med, säger Emma Sarin, projektchef för HSB Living Lab.

Begreppet gröna väggar innefattar all slags vertikal växtlighet intill vägg. Man brukar dock skilja på gröna fasader, där vegetationen antingen består av självklättrare direkt på fasad eller på olika stödanordningar som exempelvis galler – och på levande väggar, där växterna klättrar på moduler fristående från väggen. Ofta flyttbara.

På HSB Living Lab är det gröna fasader som nu ska undersökas. Testerna kommer att genomföras tillsammans med företaget Green City Farming.

– Vi vet sedan tidigare att gröna fasader bidrar med en mängd positiva saker avseende hållbarhet, klimatanpassning, biologisk mångfald och inte minst trivsel och välbefinnande säger Emma Sarin. Det vi nu vill ta reda på är faktiska och praktiska frågor; Vilka grödor fungerar bäst? Hur mycket skötsel kräver väggen egentligen? Hur ofta behöver grödorna bytas ut eller beskäras? Drar den till sig ohyra? Och – är den verkligen vacker året om?

I projektet i HSB Living Lab kommer man engagera fastighetsskötaren Pontus Karlgård. Detta för att utvärdera hur förvaltningen kan hjälpa och stötta en bostadsrättsförening som kanske vill satsa på gröna levande fasader. Det kommer vara fokus på hur mycket löpande skötsel som behövs, hur många extrainsatser som eventuellt kommer att krävas och vilken kompetens som behövs. Allt för att mejsla fram hur ett verkligt scenario kommer att kunna se ut.

Växterna planteras i en patenterade lösning bestående av lodräta rör med öppningar för varje enskild planta. Christer Tilk från Green City Farming berättar mer:

– En smart lösning eftersom systemet säkerställer att varje planta får tillräckligt med vatten och näring. En annan bra grej är att rören inte läcker och därför inte heller kan skada fasaden, berättar Christer Tilk.

Rören tillverkas av återvunnen plast i Mölndal. Under hösten 2020 har en rörvägg som är 1x2 meter monterats på HSB Living Labs främre fasad. Projektet med gröna fasader kommer att utvärderas löpande; hur mycket tid kräver den i skötsel? Vilka grödor fungerar bäst och hur vacker är växtligheten i februari? Det är några av de frågor man hoppas få svar på. 

Under 2021 avslutas projektet Gröna levande fasader. Resultaten kommer sedan att ligga till grund för det fortsatt arbetet att vidareutveckla tekniken för att i framtiden erbjuda lösningar i såväl befintliga som nya fastigheter.