Gröna levande fasader

Växtlighet tar hand om regnvatten, renar luften, sänker bullernivåer, ger hemvist åt insekter och skänker skönhet. Växter binder även koldioxid och samlar upp damm och partiklar. Det finns inget tvivel om att växtlighet behövs i staden. Men allteftersom staden tätnar gäller det att hitta nya sätt att skapa grönska på liten yta. Under 2020 undersöker HSB Living Lab hur man kan använda fasaderna för ökad grönska.
Levande gröna fasader

När man planerar för grönska i ett område pratar man traditionellt om mark och numera i viss utsträckning också om tak.

– Vi ser många fördelar med projektet och kanske kan grönska längs väggar bli ytterligare ett verktyg att jobba med, säger Emma Sarin, projektchef för HSB Living Lab.

Begreppet gröna väggar innefattar all slags vertikal växtlighet intill vägg. Man brukar dock skilja på gröna fasader, där vegetationen antingen består av självklättrare direkt på fasad eller på olika stödanordningar som exempelvis galler – och på levande väggar, där växterna klättrar på moduler fristående från väggen. Ofta flyttbara.

På HSB Living Lab är det gröna fasader som nu ska undersökas. Testerna kommer att genomföras tillsammans med företaget Green City Farming.

– Vi vet sedan tidigare att gröna fasader bidrar med en mängd positiva saker avseende hållbarhet, klimatanpassning, biologisk mångfald och inte minst trivsel och välbefinnande säger Emma Sarin. Det vi nu vill ta reda på är faktiska och praktiska frågor; Vilka grödor fungerar bäst? Hur mycket skötsel kräver väggen egentligen? Hur ofta behöver grödorna bytas ut eller beskäras? Drar den till sig ohyra? Och – är den verkligen vacker året om?

I projektet i HSB Living Lab kommer man engagera fastighetsskötaren Pontus Karlgård. Detta för att utvärdera hur förvaltningen kan hjälpa och stötta en bostadsrättsförening som kanske vill satsa på gröna levande fasader. Det kommer vara fokus på hur mycket löpande skötsel som behövs, hur många extrainsatser som eventuellt kommer att krävas och vilken kompetens som behövs. Allt för att mejsla fram hur ett verkligt scenario kommer att kunna se ut.

Växterna planteras i en patenterade lösning bestående av lodräta rör med öppningar för varje enskild planta. Christer Tilk från Green City Farming berättar mer:

– En smart lösning eftersom systemet säkerställer att varje planta får tillräckligt med vatten och näring. En annan bra grej är att rören inte läcker och därför inte heller kan skada fasaden, berättar Christer Tilk.

Rören tillverkas av återvunnen plast i Mölndal. Under hösten 2020 har en rörvägg som är 1x2 meter monterats på HSB Living Labs främre fasad. Projektet med gröna fasader kommer att utvärderas löpande; hur mycket tid kräver den i skötsel? Vilka grödor fungerar bäst och hur vacker är växtligheten i februari? Det är några av de frågor man hoppas få svar på. 

Under 2021 avslutas projektet Gröna levande fasader. Resultaten kommer sedan att ligga till grund för det fortsatt arbetet att vidareutveckla tekniken för att i framtiden erbjuda lösningar i såväl befintliga som nya fastigheter.