Vätgas som energilager

Kan solel från sommaren lagras i vätgas för att nyttjas under mörka vintermånader? Det ska en ny studie i HSB Living Lab utreda.
HSB Living Lab

Kan solel från sommaren lagras i vätgas för att nyttjas under mörka vintermånader? Eftersom elproduktionen från solceller är ojämn över året behövs lösningar för säsongslagring av elen. Vätgas är en möjlig lösning för att lagra denna el, men det finns ett behov av ytterligare systemkunskap och fler demonstrationsprojekt.

För att utreda om det är möjligt har Bengt Dahlgren, i samarbete med HSB, Chalmers och Akademiska hus, startat ett projektet som ska svara om det är möjligt att installera ett vätgaslager vid HSB Living Lab.

Studien ska också ge en allmän bild av förutsättningar och potential för vätgaslager i flerbostadshus. Den ska bland annat svara på vilka krav som ställs ur säkerhetssynpunkt, hur mycket plats som behövs, hur mycket el som kan lagras och till vilken kostnad?

– Vid omställningen till en fossilfri värld behöver vi lösningar så att el från förnyelsebara källor som sol och vind kan nyttjas dygnet runt, året runt. Lagring av el är då en viktig förutsättning, säger Helena Sundbeck, projektledare på konsultbolaget Bengt Dahlgren.  

Målet är att ge en teoretisk bakgrund och förståelse för systemlösningar med solceller och vätgaslagring och sprida kunskapen om detta.