På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Det smarta hemmet hjälper äldre att bo kvar

En åldrande befolkning ställer allt högre krav på att man kan bo kvar i sitt hem och samtidigt känna sig trygg. I HSB Living Lab undersöker HSB hur sådana lägenheter kan utformas på bästa sätt.
smarta hem hjälper äldre att bo kvar

 På ålderns höst kan det vara svårare att bo kvar i sitt hem utan hjälp från sin omgivning. För att göra livet värdigt och tryggt vill HSB testa olika möjligheter för att underlätta för både äldre och anhöriga i vardagslivet. 

— Det är ett arbete som kommer ske i olika steg där det första är att testa ett trygghetspaket som man ska kunna installera i enskilda lägenheter, förklarar Emma Sarin som är projektchef för HSB Living Lab.

I trygghetspaketet ingår till att börja med sensorer som kan känna av om fönster eller dörrar är öppna och om man glömt stänga av strykjärn, brödrost eller andra elektroniska nödvändigheter. En smart spisvakt stänger av spisen vid rökutveckling och kan mäta aktiviteten vid spisen under tiden den är på. Så hur testar man detta?

— För det här området är inte de boende i Living Lab rätt målgrupp.  Därför kommer vi bjuda in testgrupper med äldre och anhöriga. Under en dag gör vi strukturerade observationer där vi främst tittar på personernas reaktioner, upplevelser och förståelse för tekniken, säger Emma Sarin.

Med en display vid ytterdörren får man överskådlig information från sensorerna. Går man ut på stan finns det en nyckelbricka som berättar om man till exempel glömt låsa dörren. Det går också att få notiser i en smartphone, om personen har en, alternativt skickas sms till en anhörig eller hemtjänst. Möjligheterna är många med ett trygghetspaket. På så sätt behövs det heller inte byggas äldreanpassade bostäder utan HSB kan fokusera på bra bostäder för alla där ett trygghetspaket kan installeras eller tas bort beroende på vem som flyttar in.

En annan produkt som kommer testas samtidigt är smarta toaletter. En toalett med integrerad bidé sköljer och blåser rent både användaren och toalettstolen efter användning. Till den smarta toaletten får man en fjärrkontroll som personen själv eller hemhjälpen kan använda. Här behövs alltså inget toalettpapper och hemhjälpen kan styra med fjärrkontrollen utan att vara i samma rum.

— Vi vill nyfiket och öppet testa de hjälpmedel som finns och tvivlar inte på att de fungerar eftersom de redan finns på marknaden. Vi funderar mer på hur de upplevs av vår målgrupp, alltså äldre som inte är sjuka och vill bo kvar i sitt hem, avslutar Emma Sarin.

Fakta

  • Sveriges befolkning blir allt äldre och behovet av trygghetslösningar i lägenheter kommer gälla såväl nyproducerade bostäder som omvandling av befintliga lägenheter.

  • Det finns idag teknik som kan hjälpa till i anpassningen och nu ska HSB testa och utvärdera en lösning med ett antal funktioner.

  • Valet har fallit på bolaget Sensagongs lösning för ett tryggt hem, som kommer byggas upp i entréplan på HSB Living Lab, där tester kommer genomföras på målgruppen personer över 65 år samt deras anhöriga.

  • Utvärdering kommer bland annat ske av användarvänlighet, upplevelse av lösningen och om detta är ett system som man upplever skulle ge ökad trygghet.