VVC-Booster minskar energiförlusterna

Varmvattenenergi blir en allt större andel av byggnaders totala energianvändning. Att minska förluster i varmvattencirkulationen i flerbostadshus kan bidra till att vända den utvecklingen. I ett projekt har HSB Living Lab, Bengt Dahlgren AB och EnergyBooster AB testat det senare företagets egenutvecklade produkt VVC-Booster.
VVC Booster minskar energiförlusterna

VVC-Boostern använder värmepumpande teknik för att minska energiförbrukningen i fastigheters varmvattencirkulation (VVC). Idén är, kort uttryckt, att ta tillvara överskottsenergin i varma undercentraler och återföra den in i husets vvc-system.  

- Jag har sysslat med olika energifrågor hela mitt yrkesliv och brinner för att utveckla produkter som kan lösa vanliga vardagsproblem för fastighetsägare. Det här är en produkt som drar nytta av energi som annars bara skulle ha vädrats bort”, säger Willy Ociansson, grundare av EnergyBooster och uppfinnaren bakom VVC-Boostern.  

I en fastighet utan en VVC-Booster leds det cirkulerande vattnet in i en värmeväxlare som värmer upp vattnet och sänder tillbaka det ut i cirkulation med en vvc-pump. Dels förlorar systemet energi på vägen, dels värmer det upp returledningen – med en högre temperatur än nödvändigt på returen till fjärrvärmeleverantören.  

- Värmen kan skada elektronisk utrustning, ger en sämre arbetsmiljö och kan även spridas till närliggande lägenheter och skapa en sämre boendemiljö och mer klagomål”, säger Willy Ociansson. 

Med en VVC-Booster installerad leds istället de inkommande rören förbi värmeväxlaren, genom VVC-Boostern som värmer vattnet och leder tillbaka det ut i varmvattenledningarna. Returledningen påverkas inte av vvc-ledningen och temperaturen sänks i fjärrvärmreturen, vilket ökar bonusen för kall retur från fjärrvärmeleverantören.   

- Behovet att köpa annan energi för att hålla vvc-kretsen varm när den cirkulerar i huset minskar därmed, och rummet avfuktas och upplevs som svalt och torrt”, säger Willy Ociansson.  

Sammantaget innebär det alltså att lösningen har potential att minska energianvändningen och driftkostnaderna för fastigheten, förbättra värmesystemets effektivitet genom att hålla nere returtemperaturen och ge en bättre arbetsmiljö och boendemiljö.  

- Möjligheten att testa tekniken i HSB Living Lab är en intressant möjlighet för oss att addera mer erfarenhet till de utvärderingar vi redan har gjort i andra projekt. Och förhoppningsvis kan vi också bidra till att sprida mer kunskap om lösningen”, säger Willy Ociansson.  

Han menar att tekniken har en stor affärsnytta och marknadspotential, inte minst därför att investeringen kan räknas hem på relativt kort tid. 

- Exakt tid beror förstås på förutsättningarna och kan variera, men utifrån de projekt vi gjort och räknat på så brukar vi säga att det handlar om ett fåtal år”, säger Willy Ociansson.