Smart användning av energin i omlopp

Tänk dig en sambandscentral som pytsar ut el där den behövs, precis när den behövs. Denna form av energisystem ska testas i HSB Living Lab.
– Det schemalägger på sätt och vis användningen så den blir så effektiv som möjligt, säger David Steen, forskare på Chalmers.
HSB Living Lab jobbar med Innovative energy management

Det hela är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborg Energi och HSB Living Lab och går under namnet Innovative Energy Management (IEM). Grundidén är att hitta sätt att använda sig av energi på ett effektivt sätt, och minska miljöpåverkan från elanvändningen. Ett enkelt exempel är att tvättmaskinen kan schemaläggas till tider när det finns mycket förnyelsebar elproduktion i systemet.

– Tvättmaskinen sätts inte igång direkt utan startar istället när det t.ex. är blåsigt och vindkraften producerar mycket el eller när byggnaden använder lite energi. Systemet tänker smart. Vi har designat det så att det kan ta in prognoser på energianvändningen i byggnaden, för att sedan kunna veta när det ska pytsa ut elen, säger David Steen, forskare på Chalmers.

I projektet jobbar man med energikällor som värmepumpar och tankar för värmelagring, och man har tillgång till solceller och lagring av energi i batterier. All energi samverkar sedan i systemet, och gör att exempelvis tvättmaskinen sätts igång när den behövs – på grund av prognoserna av användningen som görs kontinuerligt.

– HSB Living Lab-huset är en perfekt arena att testa detta på. Vår förhoppning är att det kan bli ett exempel på hur man bäst effektiviserar vår elanvändning i framtiden.

IEM är i ett implementeringsskede, men man har redan kunnat mäta goda effekter i simuleringarna. David Steen berättar att energitopparna, det vill säga hur mycket energi som används samtidigt, har minskat med 20 procent och kostnaderna med 9 procent.

Även på Göteborg Energi, den andra samarbetspartnern, ser man positivt på forskningen och de första resultaten. Helena Nordström är projektledare på Göteborg Energi och säger att IEM är en ingång till hur man tillsammans kan skapa den smarta, elektrifierade staden. Genom forskningen i detta och andra projekt lär man sig hur man använder energin på det mest effektiva sättet, och också hur man undviker effekttopparna, en viktig komponent för att inte överbelasta nätet.

– Även om överbelastning inte är ett problem i Göteborg idag så kommer energisamspelet mellan byggnader, små nätverk och stadens nätverk bli mer och mer viktigt när stadens elektrifiering ökar, menar Helena Nordström.

Nästa steg är att få IEM-systemet installerat i HSB Living Lab-huset. David Skarin, energirådgivare på HSB Göteborg, är entusiastisk.

– Alla resultat hittills från projekt bådar gott för framtiden. Det smarta sättet att tänka och schemalägga gör att det inte heller kommer påverka de boendes komfort, säger han.

Vad vill projektet ha svar på?


Innovative Energy Management (IEM) vill undersöka vilken påverkan ett innovativt energistyrsystem kan ha på en byggnads flexibilitet och energianvändning. I förlängningen vill man undersöka vilken betydelse framtidens smarta byggnader kan ha för energisystem.

Projektet leds av forskare på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och IEM-systemet testas i HSB Living Lab.