HygIoT - sensordata hjälper oss kartlägga beteende i badrum

Hur kan nya digitala lösningar få oss att bete oss mer hållbart när vi sköter vår hygien i framtiden? Det var frågan för projektet HygIoT som installerade mätsensorer på de gemensamma toaletterna i HSB Living Lab för att ta reda på hur människor beter sig i badrummet.
beteende badrum hsb living lab

Sensorerna var på plats under cirka fyra månader med start hösten 2017 och registrerade en rad faktorer, som exempelvis hur många som besöker toaletterna och hur mycket papper och tvål de använder. De integrerades även med andra tjänster, exempelvis med sociala medier och väderinformation för att hitta fler samband hjälpa till att utveckla systemen för beslutsstöd i framtiden.

Den data som samlades in under projekttiden var inte tillräcklig för att dra några statistiska slutsatser om det mänskliga beteendet, (detta var inte heller projektets målsättning) utan snarare att skapa en ökad förståelse för hur digitala lösningar kan förbättra utvecklingen av hygienprodukter i framtiden. Den nya kunskapen kommer att kunna bidra till helt nya typer av produkter som främjar både en god hygien och en långsiktig hållbarhet, både för dem som använder toaletterna och för dem som arbetar i anläggningarna.

HygIoT, som avslutades under 2018, var ett av de projekt som involverade externa aktörer utöver HSB Living Lab partners. Projektet var ett samarbete mellan det globala hygien- och hälsobolaget Essity, Chalmers Industriteknik och Johanneberg Science Park.

Efter projektets avslutande drogs slutsatsen att den utförda datainsamlingen och analysen kan bidra till att förbättra hygientjänster genom att:

  • hjälpa till att förutsäga användandet av förbrukningsvaror baserat på kommande händelser och evenemang
  • förutspå WC-användningen under kommande evenemang och hjälpa till med planering av städning
  • insamlad data kan användas för relevant information till WC-användarna

Fakta sensorer


Mätsensorer installerades på de två toaletter som ligger på bottenvåningen i HSB Living Lab – ett gemensamt utrymme som används av såväl hyresgäster som besökare. Systemen innehåller följande mätinstrument:

  • Tvåldispensrar uppkopplade mot internet
  • Handduksdispensrar med sensorer
  • Papperskorgssensorer
  • Toalettpappersdispensrar med sensorer
  • Besöksräknare
  • En gateway (kommunikationshub för sensorerna)