På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

BYGGNADSINTEGRERADE SOLCELLER - Kostnadseffektiva solceller för framtiden

Fasaderna och taket på HSB Living Lab består till stora delar av solceller. Här undersöker man olika typer av solceller för att hitta lösningar för framtidens hus.
– Här kan vi testa tekniken på ett kostnadseffektivt sätt, säger Zack Norwood på Chalmers.

Utvecklingen av solceller har gått snabbt framåt. På HSB Living Lab utvärderar man nu olika typer av byggnadsintegrerade solceller, BIPV. Det är solceller som kan användas som byggnadsmaterial och har likvärdiga egenskaper som traditionella fasadmaterial.
– Det vi gör som är ganska unikt är att vi försöker ta reda på reda på olika materials prestanda under olika förutsättningar.

De två olika typerna av solceller som testas är amorft kisel och monokristallint kisel. Och på HSB Living finns tack vara de många sensorerna stora möjligheter att mäta.
– Vi kan mäta bland annat temperatur, solstrålning och vindhastighet. På så sätt kan man se hur olika material fungerar i olika skuggning. Det är det som är ganska unikt här med testet på HSB Living Lab. Att man testar olika BIPV-material på samma hus för att jämföra, säger Zack Norwood.

Förutom att mäta prestandan i energin som utvinns undersöks också temperaturen och fukten bakom solcellerna för att se hur väl de fungerar som byggnadsmaterial. I takt med att priserna sjunker på solcellerna blir det allt mer attraktivt för fastighets­ägare att installera solceller på tak och fasader. Priserna är nu nere på cirka 10–20 procent av vad de låg på för tio år sedan. En stor bidragande orsak var att Tyskland införde tydliga incitament för sin solenergi, något som ledde till ökad konkurrens i hela världen och därmed pressade priserna. Solcellerna som nu testas på HSB Living Lab beräknas generera 16 000 kilowattimmar per år.

Rickard Malm som är med i projektet från HSB Göteborgs sida ser möjligheter för flerbostadshus att nyttja kunskapen man nu får fram från HSB Living Lab. Och det gäller inte bara för nybyggda hus.
– Vid en fasadrenovering – varför sätta upp samma material när det finns möjlighet att sätta upp solceller istället till ungefär samma peng?

FAKTA


Vad vill man undersöka?

Kan man hitta kostnadseffektiva lösningar med byggnadsintegrerade solceller?
16 000 kilowatt-timmar per år. Så mycket solenergi beräknas genereras från HSB Living Lab.

Material
Amorft Kisel:
Lägre pris. Lämpligt för skuggiga ytor, till exempel fasad.

Monokristallint Kisel:
Effektivare material – men mer kostsamt. Lämpligt vid tak och där man har bra soltillgång.

Inget aluminium:
Solcellerna på HSB Living Lab har inte de ramar som ofta har kännetecknat solceller. På så sätt slipper man använda aluminium vilket minskar avtrycket på miljön.

BIPV:
Förkortningen står för Building-integrated photovoltaics (Byggnadsintegrerade solceller)