Lätta på trycket och spara både energi och värme

Med hjälp av en enkel lösning för att hålla våra element fria från syre kan man spara både energi och pengar. Systemet kallas avgasning, och med hjälp av testar i HSB Living Lab har man nu facit på att metoden fungerar – och kan vara till stor nytta för bostadsrättsföreningar.
Många fördelar med avgasning

Det kan tyckas motsägelsefullt men vatten kan vara värmesystemets värsta fiende, även i ett vattenburet system. Eller snarare de små luftbubblor som finns i vatten.

Våra bostadshus värms ofta av vattenburna system, där läckage ibland uppstår och vatten måste fyllas på. I vanligt vatten finns syre som minskar värmeöverföringen och även fräta på rören. Syret kan även lägga sig som luftbubblor i elementet och minska energieffektiviteten. Den som lagt handen på ett element och känt att det på ovansidan är kallt, trots att elementet är på – den har stött på en sådan här luftbubbla.  

Många fördelar med avgasning 
För att få bukt med problemet finns många metoder. Vissa innebär att man använder kemikalier för att få bort syret ur vattnet, något man gärna vill undvika. Istället kastade Tomas Eckerud, projektledare på HSB i Östergötland, upp idén om att testa en metod som kallas avgasning.  

– Vi ville titta på den här metoden därför att 
många menar att man sparar mycket energi på ett ganska enkelt vis. Undertrycksavgasning som detta kallas är en ganska enkel grej, man använder sig av en undertrycksavluftare, en liten maskin som skapar vacuum för att få bort syret.  

Enligt förespråkarna så finns en rad fördelar med systemet: energieffektiviteten ökar, man slipper lufta elementen, man slipper korrosion som kan förstöra delar av systemet och man minimerar problem med ljud i värmesystemen.  

HSB Living Lab blev testhus 
På HSB Östergötland ville man ta reda på hur mycket både kostnader och energi man faktiskt kunde spara på metoder. Detta görs genom att studera syrehaltens påverkan på energiöverföringen och därmed på kostnaderna. Och just mäta och studera finns det en plats som är dedikerad till: HSB Living Lab i Göteborg.

Tomas Eckerud tog upp idén under ett studiebesök i labbet.

– Ska vi testa avgasning så borde vi göra det på ett ställe där vi kan mäta och övervaka, vilket vi kan här.  

Samtidigt testades effektiviteten av en så kallas magnetitfälla. Den används för att minska förekomsten av smuts och metall i värmesystemet, vilket är viktigt för att rör och radiatorer ska hålla längre. Systemet i HSB Living Lab är dock så nytt så den effekten inte var mätbar. 

Överraskande positiva resultat 
Testerna, som pågått under våren 2020, gav positiva resultat – sambandet mellan låg syrehalt och ökad energiöverföring var tydligt.

– Jag är positivt överraskad, det var precis det resultat vi hoppas kunna få fram: minskade energiförluster och sänkta driftskostnader, Vi fick fram att systemet gav ungefär 6 till procent bättre värmeeffekt, och den siffran kan säkert bli ännu bättre i andra, äldre system där man man även kommer se effekter på minskning av smuts och korrosion säger Tomas Eckerud.

Att själva ha kunnat testa och validera systemet är viktigt, och har kunnat göras tack vare den unika miljön i HSB Living Lab.

– Tack vare att vi övervakar systemet och vet att inga andra parametrar har påverkat värmeförbrukningen i huset, så vet vi att resultatet stämmer. Nu kan vi i fortsättningen rekommendera detta när värmecentraler ska byggas, och med säkerhet säga att installerar man detta system, som inte är en så stor kostnad för en bostadsrättsförening, så kan stora besparingar göras, säger Tomas Eckerud.