På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Lätta på trycket och spara både energi och värme

Med hjälp av en enkel lösning för att hålla våra element fria från syre kan man spara både energi och pengar. Systemet kallas avgasning, och med hjälp av testar i HSB Living Lab har man nu facit på att metoden fungerar – och kan vara till stor nytta för bostadsrättsföreningar.
Många fördelar med avgasning

Det kan tyckas motsägelsefullt men vatten kan vara värmesystemets värsta fiende, även i ett vattenburet system. Eller snarare de små luftbubblor som finns i vatten.

Våra bostadshus värms ofta av vattenburna system, där läckage ibland uppstår och vatten måste fyllas på. I vanligt vatten finns syre som minskar värmeöverföringen och även fräta på rören. Syret kan även lägga sig som luftbubblor i elementet och minska energieffektiviteten. Den som lagt handen på ett element och känt att det på ovansidan är kallt, trots att elementet är på – den har stött på en sådan här luftbubbla.  

Många fördelar med avgasning 
För att få bukt med problemet finns många metoder. Vissa innebär att man använder kemikalier för att få bort syret ur vattnet, något man gärna vill undvika. Istället kastade Tomas Eckerud, projektledare på HSB i Östergötland, upp idén om att testa en metod som kallas avgasning.  

– Vi ville titta på den här metoden därför att 
många menar att man sparar mycket energi på ett ganska enkelt vis. Undertrycksavgasning som detta kallas är en ganska enkel grej, man använder sig av en undertrycksavluftare, en liten maskin som skapar vacuum för att få bort syret.  

Enligt förespråkarna så finns en rad fördelar med systemet: energieffektiviteten ökar, man slipper lufta elementen, man slipper korrosion som kan förstöra delar av systemet och man minimerar problem med ljud i värmesystemen.  

HSB Living Lab blev testhus 
På HSB Östergötland ville man ta reda på hur mycket både kostnader och energi man faktiskt kunde spara på metoder. Detta görs genom att studera syrehaltens påverkan på energiöverföringen och därmed på kostnaderna. Och just mäta och studera finns det en plats som är dedikerad till: HSB Living Lab i Göteborg.

Tomas Eckerud tog upp idén under ett studiebesök i labbet.

– Ska vi testa avgasning så borde vi göra det på ett ställe där vi kan mäta och övervaka, vilket vi kan här.  

Samtidigt testades effektiviteten av en så kallas magnetitfälla. Den används för att minska förekomsten av smuts och metall i värmesystemet, vilket är viktigt för att rör och radiatorer ska hålla längre. Systemet i HSB Living Lab är dock så nytt så den effekten inte var mätbar. 

Överraskande positiva resultat 
Testerna, som pågått under våren 2020, gav positiva resultat – sambandet mellan låg syrehalt och ökad energiöverföring var tydligt.

– Jag är positivt överraskad, det var precis det resultat vi hoppas kunna få fram: minskade energiförluster och sänkta driftskostnader, Vi fick fram att systemet gav ungefär 6 till procent bättre värmeeffekt, och den siffran kan säkert bli ännu bättre i andra, äldre system där man man även kommer se effekter på minskning av smuts och korrosion säger Tomas Eckerud.

Att själva ha kunnat testa och validera systemet är viktigt, och har kunnat göras tack vare den unika miljön i HSB Living Lab.

– Tack vare att vi övervakar systemet och vet att inga andra parametrar har påverkat värmeförbrukningen i huset, så vet vi att resultatet stämmer. Nu kan vi i fortsättningen rekommendera detta när värmecentraler ska byggas, och med säkerhet säga att installerar man detta system, som inte är en så stor kostnad för en bostadsrättsförening, så kan stora besparingar göras, säger Tomas Eckerud.