På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Smart Home Interactions

Ett smart hem blir smart först när de boende förstår hur lösningarna kan användas och anpassas. Projektet Smart Home Interactions undersöker tillsammans med de boende i HSB Living Lab vilka typer av lösningar hyresgästerna uppskattar mest, vilka ytterligare de önskar - och i förlängningen vilka det är mest intressant för HSB att installera i sin nyproduktion av lägenheter.
Det smarta hemmet

Tänk om du kunde trycka på en enda knapp när du kom hem för att tända hemmets viktigaste lampor. Och med samma knapp stänga av allt inkommande vatten till lägenheten för att förhindra vattenläcka? Eller om belysningen tände sig med 75 procents styrka när du klev in i badrummet dagtid medan bara till 20 procent om du gick på toaletten på natten?

Det finns mängder av varianter på teknik som kan förenkla och förbättra vardagen i ett hem. För snart sju år sedan grundade Hampus Oxenborg företaget Interaktiva Fastigheter, i Stockholm, som är en oberoende leverantör av smarta-hem-lösningar som samarbetar med runt 15 tillverkare av smarta lösningar. Kunderna består huvudsakligen av bostadsutvecklare, el-installatörer och arkitekter.

Det som nu ska undersökas på HSB Living Lab är vilka typer av lösningar de boende uppskattar mest, vilka ytterligare de önskar - och i förlängningen vilka det är mest intressant för HSB att installera i sin nyproduktion av lägenheter.

Projektet Smart Home Interactions ska också ta reda på hur de boende trivs bäst med att styra funktionerna.

– Vi på Interaktiva Fastigheter har ibland kommit till hem där man haft upp till tio olika appar för att sköta husets elektronik och teknik, säger Hampus. Vår idé är att koppla ihop de smarta lösningarna till ett system som sedan kan styras med hjälp av en app, en knapp eller med rösten. Alla våra system levereras förprogrammerade och kan enkelt installeras av valfri elektriker.

Ett så kallat kluster på HSB Living Lab, det vill säga sex små lägenheter, har fått samma utbud av funktioner installerade; fjärrstyrda vägguttag med energimätning, belysningsstyrning med hjälp av närvarodetektering och magnetkontakter som genom enkel påslagning larmar lägenheten, brandvarnare som varnar vid brand och temperatursensorer som håller koll på inomhusklimat. Alla boende har också tillgång till två vägar att sköta tekniken - via en app i telefonen och/eller med hjälp av en fysisk knapp i lägenheten.

Projektet ska pågå under drygt två år med kontinuerlig uppföljning. Det kan dock komma att förändras längs resans gång, om det visar sig att någon funktion upplevs onödig eller särskilt krånglig exempelvis.

– Vår erfarenhet generellt är att smarta hem är beroendeframkallande. Först när man vant sig vid att använda funktionerna och de blivit en självklar del av ens vardag – först då genererar de verklig kundnytta. Vi vill tillsammans med framtidens bostadsutvecklare få ut den nya tekniken, säger Hampus.

Förutom att det är smidigare att trycka på en knapp istället för åtta olika om man ska tända hemmets lampor kan finnas ekonomiska vinningar att göra.

– I exempelvis Norge får man i vissa fall en lägre försäkringspremie om man har möjlighet att stänga av vattnet när man lämnar lägenheten.

Fördelarna med smarta hem är enligt Hampus även miljömässiga.

— Genom ökad medvetenhet kan det genomsnittliga hushållet minska sin energikonsumtion med 10 - 15 procent. Sänk dina kostnader samtidigt som du får en bekvämare och tryggare vardag, säger Hampus Oxenborg.