Så säkrar vi att smarta hem-lösningar verkligen blir smarta

Framtidens hem är smarta. Men hur smarta? Med hjälp av upplevelsebaserat utforskande tar HSB Living Lab reda på hur de nya lösningarna kan implementeras i hemmen på bästa sätt. För när vi tillsammans upplever samma utmaning utifrån olika perspektiv hittar vi snabbare de riktigt viktiga frågorna – men också svaren.

Att kunna fjärrstyra och automatisera olika delar av hemmet som belysning, temperatur, säkerhetssystem eller till och med kunna släppa in gäster genom din dörr fastän du inte är hemma, det är bara några av de saker du kan göra med ett smart hem. Det är en marknad som växer i rasande takt. Prognoser indikerar att smarta hem-marknaden kommer växa med ungefär 30 procent årligen. Och det är big business – förra året uppskattas världens konsumenter ha köpt smart hem-lösningar för 80 miljarder dollar. Hoppa fram till 2030 och den siffran förväntas stiga till 400-500 miljarder dollar. 

Och intresset märks hos konsumenterna, där hela 81 procent uppger att de är mer benägna att köpa ett hem som har smart teknik. 30-40-åringar är villiga att betala 20 procent eller mer för att ansluta sig till ett smart hem och hyresgäster i 20-30-årsåldern säger dessutom att teknik för smarta hem är en viktig faktor för att bestämma var de bor.  

Workshop på nytt sätt
Nyligen hölls en workshop i HSB Living Lab på temat Smarta hem med en metod som engagerade. Den kallas upplevelsebaserat utforskande och går ut på att låta flera olika kompetenser tillsammans uppleva ett smart hem. Under en dag fick projektets deltagare själva uppleva, testa, klämma och känna på både enkla, men även mer avancerade lösningar i HSB Living Lab smarta hem.  

Metoden innebär att deltagarna får samma förståelse för ämnet, hur smarta hem kan fungera och får samtidigt möjlighet att testa och utforska lösningarna praktiskt. Genom att guida deltagarna i en helt verklig miljö skapas en bättre förståelse för processer, hur man går från idé till genomförande, samtidigt som det fanns möjlighet för alla att lyfta frågeställningar. I en grupp med olika kompetenser får deltagarna också möjlighet att lyssna till andras erfarenheter, hinder och möjligheter. Ofta leder denna metod till insikter bortanför det mest uppenbara.

Hela kedjan i fokus
Under workshopen gick deltagarna igenom hela kedjan, från kundtillval, rådgivning, installation, support och garanti för att skapa insikter och förståelse för utmaningar och möjligheter.

– När vi tolkar samma utmaning utifrån olika perspektiv hittar vi snabbare både de riktigt viktiga frågorna och ofta finns även lösningarna nära när hela kedjan finns på plats. HSB Living Lab med sin forskningsinfrastruktur och tidigare erfarenhet från området perfekt lämpat för att bygga upp och testa olika scenarier, säger Per-Anders Melin, IT-chef på HSB Göteborg

Med tanke på att definitionen av ett smart hem kan variera och att det är ett ganska abstrakt begrepp är det viktigt att skapa förståelse för ämnet. Annars finns risken finns att man pratar om olika saker och därför missar detaljer som är viktiga att fånga upp.

– Jag tyckte det var väldigt givande att träffa olika personer och yrkesroller inom HSB, som alla har olika synsätt på vad ett smart hem är för något. För mig som träffar de som ska köpa och bo i HSB:s bostäder ser jag smarta hem på ett sätt, och de som arbetar med förvaltning och ekonomi ett annat, säger Sofie Esmyr, säljare nyproduktion på HSB.

Fokus på bostadsutvecklare
En av anledningarna till att arrangera workshopen var att identifiera det smarta hemmet ur en bostadsutvecklares perspektiv. Utbudet är stort – men vad som verkligen ger mervärde och vad som passar bäst till vilket boende finns det fortfarande för lite kunskap om.

HSB Living Lab är väl lämpat för den här typen av workshops, där man bygger upp olika scenarier att utforska. Något som gör huset unikt. Den tekniska infrastrukturen finns redan på plats och lärdomar från tidigare forskning ger värdefulla insikter. I just det här fallet skapades demomiljöer utifrån såväl standardscenarier som mer avancerade.  

– Det var spännande att få kliva in i rum på HSB Living Lab som kanske är en glimt av vad en nyproducerad HSB lägenhet kan erbjuda i framtiden, säger Sofie Esmyr.