På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Det multifunktionella styrelserummet

I takt med att våra städer blir tätare och tätare, blir det allt viktigare att på ett smart sätt använda de ytor som finns – och inte minst använda dem gemensamt. I HSB Living Lab har styrelserummet blivit en plats för allt från yoga till loppis. Nu testas projektet Styrelserum 2.0 för första gången utanför labbet.
Det multifunktionella styrelserummet

Många flerbostadshus har i dag stora ytor som används sällan eller ineffektivt. En sådan yta är bostadsrättsförenings mötesrum, som många gånger kanske nyttjas främst vid månadens styrelsemöte, men som har potential att vara en samlingsplats för långt fler aktiviteter än så.  
I HSB Living Lab pågår sedan 2018 projektet Styrelserum 2.0, som undersöker om man genom exempelvis flexibel möblering kan ge ytan fler funktioner och bli en plats som fyller fler funktioner för de boende. 

– Sedan HSB startade för 100 år sedan har vi i princip alltid byggt styrelserum. 
Ofta utnyttjar inte de boende utrymmet i den grad som det finns potential för, därför ville vi experimentera med multifunktionella styrelserum, att ge ytan fler användningsområden, säger Emma Sarinprojektchef på HSB Living Lab. 

Vad vill de boende ha? 
Under projektets gång har man studerat hur ett antal brf:er använder sina styrelserum i dag, och vilka ytor de boende säger sig sakna. Samtidigt byggs ett testrum upp i HSB Living Lab, där olika sätt att nyttja styrelserummet kan prövas och demonstreras.  

Här byggs för allt från yoga, dans och sömnad till barnkalas, 
kursverksamhet, filmrum eller loppmarknad. Aktiviteter som kan ge ökad samvaro och skapa mervärde för de boende.    

– 
Målet med projektet är att få reda på vilka funktioner som de boende tycker är intressanta och mest viktiga i de gemensamma ytorna. När vi vet det kan vi hjälpa bostadsrättsföreningarna att se till så att de gemensamma ytorna används mer, säger Pontus Karlgård hos HSB Göteborg, som är projektledare. 

Hållbart – på flera vis 
Att mer effektivt utnyttja de ytor som finns är även viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. För att våra städer ska klara klimatutmaningen behöver vi både energieffektivisera vårat boende och bo mindre – något som gör de gemensamma ytorna allt viktigare. I de gemensamma utrymmena kan det dessutom finnas plats för att dela och byta saker, för att bidra till minskad konsumtion hos varje hushåll. De nya flexibla styrelserummen kan dessutom vara viktiga ur ett annat hållbarhetsperspektiv: det sociala.  

– En viktig aspekt är frågan om ofrivillig ensamhet. Ensamhet förknippas med jättestora hälsorisker, och vi vill skapa förutsättningar för ett mer socialt rikt liv där man bor. Det är något HSB arbetat med tidigare, och något vi vill återuppväcka genom att skapa levande rum som faktiskt utnyttjas, säger Emma Sarin.

Umeå blir först ut 
Nu har projektet tagit klivet ut från HSB Living Lab:s testmiljö till verkliga livet. Närmare bestämt till HSB:s nya projekt på Mariehöjd i Umeå. Här kallar man de nya gemensamma utrymmena för plusytor. Christofer Boman, projektledare på HSB Norr, ser stora fördelar med att skapa anpassningsbara gemensamma ytor i flerbostadsfastigheter. 

– Det ska användas som styrelserum men även fungera som övernattningslägenhet, festlokal, hemmakontor, rum för loppis, kurser och samlingslokal. Vi vill skapa nytta för boende och odla en kultur av samvaro mellan grannar. 

Fakta Styrelserum 2.0

  • Projektet startade 2018 med målet att hitta lösningar för en flexibel gemensamhetslokal som ger en attraktiv miljö med möjlighet till hög samnyttjandegrad. 
  • I en första fas gjordes intervjuer med styrelsemedlemmar och förvaltare. Man studerade även ett antal brf:ers befintliga gemensamhetslokaler och dess funktioner. 
  • I nästa steg byggdes ett demorum upp i HSB Living Lab:s entréplan. Ett antal scenarion och funktioner togs fram för att testas av de boende.  
  • Nu tas projektet vidare ut i verkligheten, då Mariehöjd i Umeå inrättar ett plusyta med möjlighet till en rad olika aktiviteter.  
  • Målet är att hitta nya lösningar för hur lokaler kan bli mer flexibla och därmed nyttjas mer. På så sätt använder man inte bara ytor mer effektivt, utan ökar även nöjdheten hos de boende och främjar både miljömässig och social hållbarhet.